Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


December 17, 2019

(KOMBIT) Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur.

November 6, 2019

(KOMBIT) Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC.

June 29, 2019

(KOMBIT) Folketinget behandlede godkendte L 183 - Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed den 23. april 2019. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et planlagt salg af den statslige aktiepost i DBC A/S til KL.

April 15, 2019

(KOMBIT) Formiddagen gik blandt andet med en gennemgang af årsrapporten for FBS. Der var en del spørgsmål til økonomien i projektet, og KOMBIT tager til efterretning, at der er behov for at forklare økonomien bedre over for kommunerne. Vi vil snart udsende en uddybende forklaring af det økonomiafsnit, der kan læses i årsrapporten.

March 1, 2019

(KOMBIT) afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret.

December 19, 2018

(KOMBIT) Tusind tak for et godt år 2018. Vi har igen i år haft travlt, og jeg synes at vi har nået en række vigtige resultater.

December 10, 2018

(KOMBIT) Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS,

November 21, 2018

(KOMBIT) Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS.

October 4, 2018

(KOMBIT) I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage.

August 31, 2018

(KOMBIT) I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe.

June 28, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.

May 14, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan vi blandt andet fortælle nyt om den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), valget til FBS' styregruppe, folkebiblioteksstatistik og driften af FBS.

April 13, 2018

(KOMBIT) I denne måned har vi blandt andet nyt om kommende releases og om økonomiintegrationerne. Der er også nyt om det kommende valg til styregruppen, og om årsmødet der blev holdt den 11. april 2018.

March 23, 2018

(KOMBIT) Den varslede strejke fra den 4. april 2018 kan påvirke FBS, da det vil betyde, at UNI-Login bliver lukket ned.Undervisningsministeriet har meddelt, at de er udtaget til konflikt og derfor vil være omfattet af en eventuel strejke fra onsdag den 4. april 2018 og efterfølgende en eventuel lockout fra tirsdag den 10. april 2018.

March 5, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan vi præsentere resultaterne fra den brugerundersøgelse, som rigtig mange hjalp os ved at svare på i januar. Vi fortæller også om kommende ændringer i FBS og om programmet for årsmødet i april. FBS årsmøde de

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies:


1