Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


September 8, 2020

(KOMBIT) I KOMBIT ser vi frem til et kommende halvår, hvor det forhåbentlig igen bliver muligt for os at komme ud og møde jer medarbejdere på bibliotekerne. Blandt andet vil vi deltage på bibliotekernes netværksmøder - uanset om de bliver fysiske eller virtuelle.

June 29, 2020

(KOMBIT) Den kvikke læser har måske bemærket, at nyhedsbrevet har fået nyt navn. Det skyldes, at vi, som tidligere nævnt, i KOMBIT har valgt at samle FBS (Fælles Bibliotekssystem) og FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) under en fælles organisering og et fælles projekt kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI).

April 27, 2020

(KOMBIT) Traditionen tro er KOMBIT nu klar med FBS-årsrapporten for 2019. Årsrapporten rede¬gør for de organisatoriske tiltag, driften og videreud¬viklingen for FBS samt vores forventninger til 2020. Som noget nyt indeholder rapporten også emner om Fælles Biblioteksinfrastruktur, da vi arbejder hen imod en fælles organisering på biblioteksområdet i KOMBIT under betegnelsen ’Bibliotekernes Data og It’ (BDI). Derfor vil I opleve, at årsrapporterne fremover vil komme til at dække hele dette område.

February 7, 2020

(KOMBIT) Som skrevet i de tidligere nyhedsbreve blev KOMBIT pr. 1. januar bestiller (indkøber) af DBC’s ydelser på vegne af kommnunernes og statens biblioteker. En transition som KOMBIT siden i sommers har forberedt.

December 17, 2019

(KOMBIT) Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur.

November 6, 2019

(KOMBIT) Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC.

June 29, 2019

(KOMBIT) Folketinget behandlede godkendte L 183 - Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed den 23. april 2019. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et planlagt salg af den statslige aktiepost i DBC A/S til KL.

April 15, 2019

(KOMBIT) Formiddagen gik blandt andet med en gennemgang af årsrapporten for FBS. Der var en del spørgsmål til økonomien i projektet, og KOMBIT tager til efterretning, at der er behov for at forklare økonomien bedre over for kommunerne. Vi vil snart udsende en uddybende forklaring af det økonomiafsnit, der kan læses i årsrapporten.

March 1, 2019

(KOMBIT) afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret.

December 19, 2018

(KOMBIT) Tusind tak for et godt år 2018. Vi har igen i år haft travlt, og jeg synes at vi har nået en række vigtige resultater.

December 10, 2018

(KOMBIT) Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS,

November 21, 2018

(KOMBIT) Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS.

October 4, 2018

(KOMBIT) I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage.

August 31, 2018

(KOMBIT) I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe.

June 28, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies:


1