Library Technology Guides

Current News Service and Archive


February 23, 2021

Systematic Group Södertälje kommun erbjuder alla skolbibliotek en ny och användarvänlig lösning. Som den andra kommunen på bara ett par månader har Södertälje valt bibliotekslösningen Cicero för att öka tillgängligheten till skolbiblioteken i grundskolorna. Under hösten 2020 valde Norrköpings kommun att köpa bibliotekslösningen Cicero till kommunens samtliga 50 skolbibliotek. Nu väljer Södertälje kommun också att göra det, vilket gör det lätt för skolbibliotekarier, lärare och 12 000 elever att hitta och låna exemplar – såväl på biblioteket som i klassrummet. [Full Announcement].

February 11, 2021

Systematic Group Swedish heavyweight in library market to pave the way for Systematic. With eighty per cent of Swedish libraries in its customer database, the Swedish company BTJ is the perfect business partner for Systematic, which is busy winning over the Swedish market with its library solution Cicero. BTJ, the Swedish publisher and content provider for libraries, has entered a strategic partnership agreement with the software company Systematic, which means that BTJ can now add the library solution Cicero to its product catalogue. The partnership with BTJ is strategically important for Systematic's plans to create competition in the Swedish market for library systems which has been dominated for many years by one large provider. [Full Announcement].

December 9, 2020

KOMBIT. Københavns Kommune har ibrugtaget ØiR Debitor. Efter et succesfuldt testforløb har Københavns Kommune netop sat ØiR Debitor i drift på Fælles Bibliotekssystem (FBS). Som den første kommune i Danmark ibrugtog Københavns Kommune den 1. december ØiR debitorintegrationen i forbindelse med brugen af Fælles Bibliotekssystem (FBS). Konkret betyder det, at Københavns Kommune nu kan afsende fordringer automatisk fra FBS til kommunens debitorsystem (KMD OPUS). [Full Announcement].

June 29, 2020

KOMBIT. Nyheder om Bibliotekernes Data og It Juni 2020. Den kvikke læser har måske bemærket, at nyhedsbrevet har fået nyt navn. Det skyldes, at vi, som tidligere nævnt, i KOMBIT har valgt at samle FBS (Fælles Bibliotekssystem) og FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) under en fælles organisering og et fælles projekt kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI). [Full Announcement].

April 27, 2020

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Traditionen tro er KOMBIT nu klar med FBS-årsrapporten for 2019. Årsrapporten rede¬gør for de organisatoriske tiltag, driften og videreud¬viklingen for FBS samt vores forventninger til 2020. Som noget nyt indeholder rapporten også emner om Fælles Biblioteksinfrastruktur, da vi arbejder hen imod en fælles organisering på biblioteksområdet i KOMBIT under betegnelsen ’Bibliotekernes Data og It’ (BDI). Derfor vil I opleve, at årsrapporterne fremover vil komme til at dække hele dette område. [Full Announcement].

February 7, 2020

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Som skrevet i de tidligere nyhedsbreve blev KOMBIT pr. 1. januar bestiller (indkøber) af DBC’s ydelser på vegne af kommnunernes og statens biblioteker. En transition som KOMBIT siden i sommers har forberedt. [Full Announcement].

December 17, 2019

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur. [Full Announcement].

November 6, 2019

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC. [Full Announcement].

June 29, 2019

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Folketinget behandlede godkendte L 183 - Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed den 23. april 2019. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et planlagt salg af den statslige aktiepost i DBC A/S til KL. [Full Announcement].

April 15, 2019

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Formiddagen gik blandt andet med en gennemgang af årsrapporten for FBS. Der var en del spørgsmål til økonomien i projektet, og KOMBIT tager til efterretning, at der er behov for at forklare økonomien bedre over for kommunerne. Vi vil snart udsende en uddybende forklaring af det økonomiafsnit, der kan læses i årsrapporten. [Full Announcement].

March 1, 2019

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret. [Full Announcement].

January 28, 2019

Axiell Axiell förvärvar norskt bolag. Axiell, som är en global leverantör för IT-lösningar till kultursektorn somfolkbibliotek, skolor, museer och arkiv, förvärvar nu norska Bibliotekenes IT-senter (Bibits),Bibliotekscentrum Sverige AB samt Open Library Solutions (OLS) med biblioteksplattformarnaMikromarc och Saga. Genom köpet får Axiell samarbete med ytterligare 2000 bibliotek och300 kommuner i Norge, Sverige och Finland. Förväret medför att Axiell kan stärkautvecklingen mot att ge biblioteken tillgång till världens modernaste biblioteksplattform. [Full Announcement].

December 19, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Tusind tak for et godt år 2018. Vi har igen i år haft travlt, og jeg synes at vi har nået en række vigtige resultater. [Full Announcement].

December 10, 2018

KOMBIT. Fælles Bibliotekssystem leverer data til andre. Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS, [Full Announcement].

November 21, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS. [Full Announcement].

October 4, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage. [Full Announcement].

August 31, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe. [Full Announcement].

June 28, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases. [Full Announcement].

May 14, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. I denne måned kan vi blandt andet fortælle nyt om den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), valget til FBS' styregruppe, folkebiblioteksstatistik og driften af FBS. [Full Announcement].

April 13, 2018

KOMBIT. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. I denne måned har vi blandt andet nyt om kommende releases og om økonomiintegrationerne. Der er også nyt om det kommende valg til styregruppen, og om årsmødet der blev holdt den 11. april 2018. [Full Announcement].

1