Library Technology Guides

Current News Service and Archive


October 19, 2017

Ex Libris Norwegian library systems consortium BIBSYS selects Ex Libris Leganto for national reading list framework. Ex Libris announced that BIBSYS—the agency of the Norwegian Ministry of Education and Research that provides library services to universities and colleges, research institutions, and the National Library—has chosen the Ex Libris Leganto reading list solution after an exhaustive tendering process. [Full Announcement].

December 5, 2013

Ex Libris BIBSYS Consortium selects Ex Libris Alma. Ex Libris announced that BIBSYS, the Norwegian national provider of library services, has selected the Alma library management service. BIBSYS will use Alma in conjunction with Ex Libris Primo to provide next-generation library services for a consortium of over 100 institutions that includes all Norwegian universities, colleges, the National Library and a number of research libraries. [Full Announcement].

March 19, 2013

Ex Libris BIBSYS Consortium selects Ex Libris Primo. Ex Libris announced that BIBSYS, the Norwegian national provider of library services, has selected Primo for its discovery and delivery solution. BIBSYS provides a range of integrated library products and services for a consortium that comprises libraries of Norwegian institutions of higher education, the National Library of Norway, and Norwegian research libraries. Rather than creating a homegrown search interface, BIBSYS selected the Primo discovery and delivery solution. [Full Announcement].

November 8, 2010

OCLC BIBSYS selects OCLC's Web-scale Management Services. Norwegian consortium BIBSYS has signed an agreement with OCLC to supply its new Library System based on OCLC’s Web-scale Management Services, a next-generation Web-based suite of library management tools for metadata management, acquisitions, circulation, license management and workflow. BIBSYS provides library and information systems to Norway’s university libraries, college libraries, a number of research libraries and the National Library. This agreement is the culmination of a review process over the course of a year to identify a replacement to the existing BIBSYS Library System. [Full Announcement].

June 30, 2010

OCLC Valg av leverandør av nestegenerasjons biblioteksystem. NTNU annonserte 2.09.2009 anskaffelsen av et nestegenerasjons biblioteksystem på Ted. Seks leverandører ba om å bli kvalifisert, men tre ble avvist fordi de ikke oppfylte de publiserte kvalifikasjonskravene. Tre leverandører mottok spesifikasjonen men kun Ex Libris og OCLC leverte inn tilbud innen fristen 09.11.2009. Det ble tidlig klart at begge leverandørene hadde meget gode løsninger under utvikling og at prosessen med å gjøre et forsvarlig valg ville ta mer tid enn først antatt. Tilbudene er blitt vurdert opp mot de publiserte kriteriene for arkitektur, kommersielle vilkår/pris, funksjonalitet og leveransesikkerhet. NTNU og BIBSYS har hatt solid støtte fra Styringsgruppen for biblioteksystemkonsortiet og flere ressurspersoner utpekt av styringsgruppen.På styremøte i BIBSYS den 18. juni ble det slått fast at forutsetningene for valg av leverandør er tilfredsstillende avklart. OCLC kom best ut i forhold til tildelingskriteriene og er derfor valgt til den avsluttende fasen med å etablere en kontrakt. NTNU informerte 25. juni leverandørene om resultatet med frist for en evt. klage på vedtaket satt til 09.07.2010. [Full Announcement].

January 16, 2006

OCLC OCLC PICA supplies BIBSYS with library portals. OCLC PICA announced that BIBSYS, a library information systems provider to over 100 libraries in Norway, has chosen OCLC PICA as supplier for web-based library portals to a consortium formed by part of the BIBSYS libraries. BIBSYS will use the Elektra search portal in conjunction with TDNet’s TOUResolver, Journal Manager and Knowledge Base. [Full Announcement].

January 16, 2005

OCLC OCLC PICA to supply BIBSYS with web-based library portals. OCLC PICA announced that BIBSYS, a library information systems provider to over 100 libraries in Norway, has chosen OCLC PICA as supplier for web-based library portals to a consortium formed by part of the BIBSYS libraries. BIBSYS will use the Elektra search portal in conjunction with TDNet’s TOUResolver, Journal Manager and Knowledge Base. [Full Announcement].