Library Technology Guides

Current News Service and Archive


December 21, 2015

KOMBIT A/S. FBS udrulningsplan bliver skubbet ca. tre måneder. For at skaffe tid til at udluge fejl og sikre en høj kvalitet i løsningen, har KOMBIT valgt at skyde udrulningsplanen for det nye Fælles Bibliotekssystem ca. tre måneder. [Full Announcement].

October 22, 2015

KOMBIT A/S. Se præsentationer og spørgsmål/svar fra møder om Fælles Bibliotekssystem. I oktober afholdt det Fælles Bibliotekssystem informationsmøder. Se præsentationen og spørgsmål/svar-ark fra møderne. [Full Announcement].

September 18, 2015

KOMBIT A/S. Ny justeret udrulningsplan på Fælles Bibliotekssystem. Justeringen af udrulningsplanen for Fælles Bibliotekssystem er nu færdig, og planen kan ses her. Der er en række forudsætninger, som har haft indflydelse på replanlægningen. [Full Announcement].

September 3, 2015

KOMBIT A/S. Fælles Bibliotekssystem er i luften. Horsens har som den første kommune nu taget det nye bibliotekssystem i brug.Onsdag den 2. september har Horsens Kommune taget Fælles Bibliotekssystem i brug. Dermed er den første kommune kommet i gang med at bruge det system, som næsten alle landets kommuner har tilsluttet sigIbrugtagningen af systemet i Horsens er gået som planlagt. Der har naturligvis været udfordringer, som man må forvente, når et stort system bliver taget i brug af mange brugere. Udfordringerne bestod i fejl og mangler, hvoraf en stor del allerede er rettet. [Full Announcement].

July 14, 2015

KOMBIT A/S. Fælles Bibliotekssystem nærmer sig lancering. Selvom sommerferien selvfølgelig påvirker aktivitetsniveauet, arbejder vi på højtryk for at blive klar både fra centralt hold og ude i de nævnte kommuner. Blandt de ting vi arbejder på lige nu, kan nævnes arbejde med testkonverteringskørsler og færdiggørelse af integrationer til eksterne kommunikationsparter.Dette arbejde har budt på nogen udfordringer og gør det fortsat. Vi forventer dog at kunne løse problemerne, og at løsningen vil kunne tages i brug på de udmeldte datoer. Den planlagte dato for ibrugtagning i Horsens Kommune er den 31. august 2015. Umiddelbart efter følger Aabenraa. [Full Announcement].

March 12, 2015

KOMBIT A/S. Mange deltagere til roadshow om det nye Fælles Bibliotekssystem. På tre møder i begyndelsen af marts 2015 er det fælles bibliotekssystem og planerne for udrulning af løsningen blevet præsenteret for mere end 200 interesserede fra biblioteker og kommuner. [Full Announcement].

February 25, 2015

KOMBIT A/S. Ny udrulningsplan for bibliotekssystemet. Bibliotekssystemet er nu i gang med at blive testet i en ny pilotdriftsversion i Horsens Kommune. Samtidig arbejder projektet på at konvertere data fra de kørende systemer til det nye system. [Full Announcement].

December 18, 2014

KOMBIT A/S. Udrulningsplan for Bibliotekssystemet opdateret. Horsens blev i november måned den første kommune, der kunne tage Bibliotekssystemet i pilotdrift. Dette er forløbet som planlagt, og udviklingen af systemet skrider godt frem. [Full Announcement].

November 10, 2014

KOMBIT A/S. Fælles Bibliotekssystem går i pilotdrift. En væsentlig milepæl i kontrakten for Fælles Bibliotekssystem blev passeret den 3. november 2014. Dantek/Systematic præsenterede første systemleverance i Horsens og åbnede dermed formelt den planlagte pilotdrift. [Full Announcement].

September 5, 2014

KOMBIT A/S. Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem. Hermed seneste nyt fra KOMBIT om Fælles Bibliotekssystem. Projektet er fortsat i fremdrift i det nu fuldt bemandede udviklingsprojekt, og i projektet har vi intensiveret forberedelsen af ibrugtagningen af den nye løsning. [Full Announcement].

August 13, 2014

KOMBIT A/S. Ny ejer af leverandøren til Fælles Bibliotekssystem. I pressemeddelelse publiceret på Systematics hjemmeside d. 11. august 2014 meddeles det, at Danteks drifts- og udviklingsopgaver fortsætter i en ny ejerkonstruktion. Systematic køber Dantek, og Dantek fortsætter som selvstændig forretningsenhed i Systematic gruppen. [Full Announcement].

February 4, 2014

KOMBIT A/S. Fælles Bibliotekssystem i fremdrift. Efter endt afklaringsfase i november 2013 har en række parallelle hovedaktiviteter i fællesprojektet taget fart. Projektet forventer driftsprøve igangsættes som planlagt i november i år. [Full Announcement].

December 5, 2013

KOMBIT A/S. Fælles Bibliotekssystem igangsætter nu udviklingsaktiviteter. I august måned indgik KOMBIT kontrakt med Dantek A/S om udvikling, udrulning, drift og videreudvikling af det nye Fælles Bibliotekssystem, som 88 kommuner har tilsluttet sig. [Full Announcement].

September 18, 2013

KOMBIT A/S. Fællesskabet og den fremtidige organisering af Bibliotekssystemet. Efter kontraktindgåelse med Dantek i august har projektet og Dantek afholdt opstartsmøde og fastlagt en detaljeret tidsplan for de kommende måneder. Projektet vil hen over de næste måneder arbejde med en detailafklaring af systemets design og funktioner. I den forbindelse afholder projektet og Dantek otte workshops i efteråret. Kommunerne er repræsenteret i disse workshops både fra skole- og folkebiblioteksområdet, og deltagerne fra kommunerne besidder både specialviden og nødvendigt overblik inden for fagområderne. I afklaringsfasen klarlægges også snitflader mod Danskernes Digitale Bibliotek og DBC. [Full Announcement].

August 6, 2013

KOMBIT A/S. Vigtig milepæl for Fælles Bibliotekssystem. En vigtig milepæl blev nået for både projektledelsen i Fælles Bibliotekssystem og Dantek A/S, da kontrakten efter nogle ugers udsættelse blev underskrevet tirsdag eftermiddag. Som tidligere meddelt indgav Axiell A/S en klage i standstill-perioden til Klagenævnet for Udbud. Den planlagte kontraktunderskrift blev derfor udsat, indtil resultatet af klagenævnets behandling forelå. Klagenævnet har afsagt kendelse om, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og kontrakten er nu indgået med Dantek A/S. [Full Announcement].

June 14, 2013

KOMBIT A/S. Leverandørkontrakt tildelt på Fælles Bibliotekssystem. Dantek A / S in cooperation with TDC Hosting has been awarded the contract for the development, operation, maintenance and development of the new Common Library System for the tender announced on March 14, 2013. [Full Announcement].