Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


December 10, 2018

(KOMBIT) Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS,

November 21, 2018

(KOMBIT) Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS.

October 4, 2018

(KOMBIT) I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage.

August 31, 2018

(KOMBIT) I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe.

June 28, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.

May 14, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan vi blandt andet fortælle nyt om den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), valget til FBS' styregruppe, folkebiblioteksstatistik og driften af FBS.

April 13, 2018

(KOMBIT) I denne måned har vi blandt andet nyt om kommende releases og om økonomiintegrationerne. Der er også nyt om det kommende valg til styregruppen, og om årsmødet der blev holdt den 11. april 2018.

March 23, 2018

(KOMBIT) Den varslede strejke fra den 4. april 2018 kan påvirke FBS, da det vil betyde, at UNI-Login bliver lukket ned.Undervisningsministeriet har meddelt, at de er udtaget til konflikt og derfor vil være omfattet af en eventuel strejke fra onsdag den 4. april 2018 og efterfølgende en eventuel lockout fra tirsdag den 10. april 2018.

March 5, 2018

(KOMBIT) I denne måned kan vi præsentere resultaterne fra den brugerundersøgelse, som rigtig mange hjalp os ved at svare på i januar. Vi fortæller også om kommende ændringer i FBS og om programmet for årsmødet i april. FBS årsmøde de

January 19, 2018

(KOMBIT) December var første måned, hvor vi tydeligt kunne se effekten af de seneste måneders arbejde med at stabilisere driften af FBS. Selvom vi oplevede to databasefejl tidligt på morgenen henholdsvis d. 20. og 31. december, så var det for den resterende tid en måned med stabil drift, et stort antal forespørgsler (godt 142 millioner) og en gennemsnitlig svartid på 182 millisekunder, hvilket er næsten en halvering i forhold til november.

December 20, 2017

(KOMBIT) Velkommen til december måneds nyhedsbrev fra FBS, hvor du blandt andet kan læse om drift, support og det seneste styregruppemøde.

November 27, 2017

(KOMBIT) Holbæk er nu blevet dansk kommune nr. 96 på FBS. Dermed er alle de kommuner, der var del af den oprindelige plan gået i drift med FBS og den egentlige udrulningsproces er afsluttet. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller mere om den nye supportstruktur, om kommende videreudviklingstiltag og om arbejdet med at formindske svartiderne.

November 9, 2017

(KOMBIT) Kommuner, som har taget FBS i brug i løbet af 2015 og 2016 skal genudtrække folkebiblioteksstatistik for optællingsåret 2016, da der er fejl i de indberetninger, som de pågældende kommuner tidligere i år indsendte til Danmarks Statistik. Du kan se en samlet oversigt over de kommuner, som skal genindsende nedenfor.

October 6, 2017

(KOMBIT) Med oktobers ankomst er den nye supportmodel trådt i kraft. Det kan du både læse og se mere om i dette nyhedsbrev, der også byder på tips og tricks, information om kommende ændringer i FBS og indhold i den kommende release 1.9.

September 7, 2017

(KOMBIT) Lige før sommerferien lancerede vi en ny procedure til indmelding af ændringsønsker, og de kommende måneder vil byde på nye retningslinjer for support. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, og her vil du også kunne finde gode råd til organisering og kommunikation i forbindelse med de ændrede processer. Vi har også fået vores kollega Pernille Saul til at fortælle, hvad der sker, når I indsender ændringsønsker via den nye portal, og Solrød Kommune fortæller, hvordan de har oplevet overgangen til FBS.Desuden har vi lidt tips og tricks, og vi giver en status for integration til debitor- og fakturaløsninger.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies:


1