Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


August 3, 2017

(KOMBIT) Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Se den opdaterede oversigt over indhold i release 1.8 her.

June 29, 2017

(KOMBIT) Med sommeren godt i gang er det tid til at gøre status for første halvdel af 2017 og kigge frem mod de opgaver, der venter i andet halvår. Den første sommermåned i 2017 har vi i FBS blandt andet brugt på at få gjort ændringsportalen klar og på at arbejde med økonomi- og fakturaintegration. Vi har også travlt med at forberede den nye supportstruktur, som vi fortæller mere om efter sommerferien.

June 21, 2017

(KOMBIT) Nu åbner den nye FBS-ændringsportal. Portalen skal gøre det lettere at indberette og arbejde med videreudviklingsønsker

June 17, 2017

(KOMBIT) FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger.FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger. Opgaven har dels været at få implementeret manglende funktionalitet i integrationen og at få afhjulpet fundne fejl, dels at gennemføre et teknologisk løft på Serviceplatformen.

June 11, 2017

(KOMBIT) I maj måned har der blandt andet været fokus på, hvilke videreudviklingsønsker der skal stå først i køen, når funktionerne i kravspecifikationen er færdigudviklet i forbindelse med release 1.8. Derfor har der været afholdt møder i videreudviklingsudvalget, og resultatet blev en prioriteringsliste, der bliver sendt videre til vurdering i styregruppen i juni.

April 27, 2017

(KOMBIT) I april måned har vi i FBS haft travlt med at færdiggøre årsrapporten og forberede årsmødet, der blev afholdt den 20. april 2017. Desuden har der været møder i nogle af de udvalg, der skal hjælpe med at undersøge og prioritere videreudviklingsønsker. Længere nede i dette nyhedsbrev kan du læse et interview med en af de kommunale deltagere i Skoleportal-gruppen - Carsten Lolck fra Hedensted Kommune.I nyhedsbrevet kan du også læse, hvilke erfaringer med FBS man har gjort sig i Ishøj Kommune, og vi beskriver forskellen på fejl og ændringsønsker i FBS.

April 24, 2017

(KOMBIT) Integration mellem Fælles Bibliotekssystem (FBS) og økonomi- og debitorsystemerne skal gøre det muligt at overføre fordringer fra FBS til kommunens debitor- og økonomisystem.

April 7, 2017

(KOMBIT) I marts måned har vi i FBS haft meget fokus på at forbedre driften af FBS, og det ser heldigvis ud til, at anstrengelserne har båret frugt, og at udfordringerne med performance er ved at være løst. Det kan du læse om længere nede i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om det ekstraordinære styregruppemøde i Fællesskabet FBS, der blev afholdt den 24. marts, hvor det blandt andet blev besluttet at justere borgerprisen for FBS.

March 4, 2017

(KOMBIT) Velkommen til februar måneds nyhedsbrev fra FBS. Måneden har desværre budt på en del driftsproblemer, som KOMBIT og Systematic har arbejdet på højtryk for at fjerne både på kort og lang sigt.

February 10, 2017

(KOMBIT) Via Fælles Bibliotekssystem kan folkebibliotekerne fra i dag generere prædefinerede rapporter til brug for filindberetning til Danmarks Statistik.

(KOMBIT) Genereringen af rapporter til Danmarks Statistik kan gå i gang i løbet af næste uge.Tidligere i dag blev det meldt ud, at kommunerne nu kunne begynde at generere prædefinerede rapporter til brug for filindberetning til Danmarks Statistik. Det viser sig desværre, at vi var for hurtigt ude.

January 31, 2017

(KOMBIT) Vi har hørt fra en del kommuner, at de ønsker mere samlet og overskuelig information fra os om Fælles Bibliotekssystem, og derfor vil I fremover ca. en gang om måneden modtage et nyhedsbrev, hvor vi samler op og fortæller nyt. Vi håber, at I vil synes om tiltaget.

January 21, 2017

(KOMBIT) Fra i dag kan kommunerne indberette bestandsoplysninger fra FBS til biblioteksafgift 2017.Systematic har i dag åbnet for adgang til statistikmodulet i FBS, så nu er det muligt for kommunerne at generere rapporter til bestandsindberetning til Slots- og Kulturstyrelsen til brug for biblioteksafgift 2017.Efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen skal bestandsindberetningen ske hurtigst muligt og senest den 3. februar.

January 9, 2017

(KOMBIT) I slutningen af januar vil det blive muligt for kommunerne at lave dataudtræk fra Fælles Bibliotekssystem (FBS). Fristerne for indberetning af data bliver derfor udsat.

December 21, 2016

(KOMBIT) Den 15. december 2016 afholdt styregruppen for FBS sit andet styregruppemøde. Et vigtigt punkt på dagsordenen denne gang var blandt andet, hvordan man bedst muligt får inddraget alle brugergrupper i arbejdet med videreudvikling af FBS. For at nuancere denne drøftelse havde styregruppen inviteret Birgitte Reindel som er formand for Pædagogisk Læringscenterforening.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

Advanced Search

News from major companies:


1