Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


December 20, 2017

(KOMBIT) Velkommen til december måneds nyhedsbrev fra FBS, hvor du blandt andet kan læse om drift, support og det seneste styregruppemøde.

November 27, 2017

(KOMBIT) Holbæk er nu blevet dansk kommune nr. 96 på FBS. Dermed er alle de kommuner, der var del af den oprindelige plan gået i drift med FBS og den egentlige udrulningsproces er afsluttet. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller mere om den nye supportstruktur, om kommende videreudviklingstiltag og om arbejdet med at formindske svartiderne.

November 9, 2017

(KOMBIT) Kommuner, som har taget FBS i brug i løbet af 2015 og 2016 skal genudtrække folkebiblioteksstatistik for optællingsåret 2016, da der er fejl i de indberetninger, som de pågældende kommuner tidligere i år indsendte til Danmarks Statistik. Du kan se en samlet oversigt over de kommuner, som skal genindsende nedenfor.

October 6, 2017

(KOMBIT) Med oktobers ankomst er den nye supportmodel trådt i kraft. Det kan du både læse og se mere om i dette nyhedsbrev, der også byder på tips og tricks, information om kommende ændringer i FBS og indhold i den kommende release 1.9.

September 7, 2017

(KOMBIT) Lige før sommerferien lancerede vi en ny procedure til indmelding af ændringsønsker, og de kommende måneder vil byde på nye retningslinjer for support. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, og her vil du også kunne finde gode råd til organisering og kommunikation i forbindelse med de ændrede processer. Vi har også fået vores kollega Pernille Saul til at fortælle, hvad der sker, når I indsender ændringsønsker via den nye portal, og Solrød Kommune fortæller, hvordan de har oplevet overgangen til FBS.Desuden har vi lidt tips og tricks, og vi giver en status for integration til debitor- og fakturaløsninger.

August 3, 2017

(KOMBIT) Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Se den opdaterede oversigt over indhold i release 1.8 her.

June 29, 2017

(KOMBIT) Med sommeren godt i gang er det tid til at gøre status for første halvdel af 2017 og kigge frem mod de opgaver, der venter i andet halvår. Den første sommermåned i 2017 har vi i FBS blandt andet brugt på at få gjort ændringsportalen klar og på at arbejde med økonomi- og fakturaintegration. Vi har også travlt med at forberede den nye supportstruktur, som vi fortæller mere om efter sommerferien.

June 21, 2017

(KOMBIT) Nu åbner den nye FBS-ændringsportal. Portalen skal gøre det lettere at indberette og arbejde med videreudviklingsønsker

June 17, 2017

(KOMBIT) FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger.FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger. Opgaven har dels været at få implementeret manglende funktionalitet i integrationen og at få afhjulpet fundne fejl, dels at gennemføre et teknologisk løft på Serviceplatformen.

June 11, 2017

(KOMBIT) I maj måned har der blandt andet været fokus på, hvilke videreudviklingsønsker der skal stå først i køen, når funktionerne i kravspecifikationen er færdigudviklet i forbindelse med release 1.8. Derfor har der været afholdt møder i videreudviklingsudvalget, og resultatet blev en prioriteringsliste, der bliver sendt videre til vurdering i styregruppen i juni.

April 27, 2017

(KOMBIT) I april måned har vi i FBS haft travlt med at færdiggøre årsrapporten og forberede årsmødet, der blev afholdt den 20. april 2017. Desuden har der været møder i nogle af de udvalg, der skal hjælpe med at undersøge og prioritere videreudviklingsønsker. Længere nede i dette nyhedsbrev kan du læse et interview med en af de kommunale deltagere i Skoleportal-gruppen - Carsten Lolck fra Hedensted Kommune.I nyhedsbrevet kan du også læse, hvilke erfaringer med FBS man har gjort sig i Ishøj Kommune, og vi beskriver forskellen på fejl og ændringsønsker i FBS.

April 24, 2017

(KOMBIT) Integration mellem Fælles Bibliotekssystem (FBS) og økonomi- og debitorsystemerne skal gøre det muligt at overføre fordringer fra FBS til kommunens debitor- og økonomisystem.

April 7, 2017

(KOMBIT) I marts måned har vi i FBS haft meget fokus på at forbedre driften af FBS, og det ser heldigvis ud til, at anstrengelserne har båret frugt, og at udfordringerne med performance er ved at være løst. Det kan du læse om længere nede i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om det ekstraordinære styregruppemøde i Fællesskabet FBS, der blev afholdt den 24. marts, hvor det blandt andet blev besluttet at justere borgerprisen for FBS.

March 4, 2017

(KOMBIT) Velkommen til februar måneds nyhedsbrev fra FBS. Måneden har desværre budt på en del driftsproblemer, som KOMBIT og Systematic har arbejdet på højtryk for at fjerne både på kort og lang sigt.

February 10, 2017

(KOMBIT) Via Fælles Bibliotekssystem kan folkebibliotekerne fra i dag generere prædefinerede rapporter til brug for filindberetning til Danmarks Statistik.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies:


1