libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Fine Arts in Warsaw. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ( Warsaw, Masovian Poland) [SOWA] +

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [SOWA]

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw -- Faculty of Physical Education and Sport. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ( Biala Podlaska, Lubusz Poland) [SOWA]

Polish Air Force Adademy. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ( Deblin, Lubusz Poland) [SOWA] +

Poznan University of Social Sciences. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu ( Poznan, Greater Poland Poland) [SOWA]

President Stanislaw Wojciechowski State Vocational College. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ( Kalisz, Greater Poland Poland) [SOWA] +

Rzeszow University of Technology. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza ( Rzeszów, Subcarpathian Poland) [SOWA]

Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok. Wyzsza Szkola Administracji Publicznej im. Stanislawa Staszica w Bialymstoku ( Bialystok, Podlaskie Poland) [SOWA] +

Technical University of Opole. Politechnika Opolska ( Opole, Opole Poland) [SOWA]

University of Economics in Bydgoszcz. Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy ( Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Poland) [SOWA] +

University of Silesia -- Faculty of Philology. Uniwersytet Slaski w Katowicach -- Wydzial Filologiczny ( Katowice, Silesian Poland) [SOWA]

  University of Szczecin -- Center for European information and Documentation. Uniwersytet Szczecinski -- Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej ( West Pomeranian Poland) [SOWA]

University of Zielona Góra. Uniwersytet Zielonogórski ( Zielona Góra, Lubuskie Poland) [SOWA]

Warsaw Medical University. Warszawski Uniwersytet Medyczny ( Warszawa, Masovian Poland) [SOWA]

West Pomeranian College of Business in Szczecin. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ( Szczecin, West Pomeranian Poland) [SOWA] +

  Wroclaw University -- Institute of Plants Biology. Uniwersytet Wroclawski -- Instytutu Biologii Roslin ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [SOWA]