libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Fine Arts in Wroclaw. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [PROLIB] +

Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach ( Katowice, Silesian Poland) [PROLIB] +

Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ( Katowice, Silesian Poland) [PROLIB]

Medical University in Lublin. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ( Lublin, Lubusz Poland) [PROLIB] +

Radom Technical University. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ( Radom, Masovian Poland) [PROLIB]

Rzeszow University. Uniwersytet Rzeszowski ( Rzeszów, Subcarpathian Poland) [PROLIB]

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ( Siedlce, Masovian Poland) [PROLIB]

Silesian University of Technology. Politechnika Slaska ( Gliwice, Silesian Poland) [PROLIB]

University of Economics in Katowice. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ( Katowice, Silesian Poland) [PROLIB]

University of Economics in Wroclaw. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [PROLIB]

University of Silesia. Uniwersytet Slaski w Katowicach ( Katowice, Silesian Poland) [PROLIB]

University of Silesia -- Faculty of Law and Administration. Uniwersytet Slaski w Katowicach -- Wydzial Prawa i Administracji ( Katowice, Silesian Poland) [PROLIB]

University of Silesia -- Faculty of Law and Administration - Theatre and Audiovisual Arts. Uniwersytet Slaski w Katowicach -- Wydzial Prawa i Administracji -- Teatru i Sztuk Audiowizualnych ( Opole, Opole Poland) [PROLIB]

  University of Szczecin -- Centre for Languages. Uniwersytet Szczecinski ( Szczecin, West Pomeranian Poland) [PROLIB]

University of Zielona Góra. Uniwersytet Zielonogórski ( Zielona Góra, Lubuskie Poland) [PROLIB]

University of Zielona Góra -- Faculty of Humanities. Uniwersytet Zielonogórski -- Wydzial Humanistyczny ( Zielona Góra, Lubusz Poland) [PROLIB]

Universityof Biesko-Biala. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej ( Bielsko-Biala, Silesian Poland) [PROLIB]

Wroclaw Medical University. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [PROLIB]

  Wroclaw University -- Administration and Economics. Uniwersytet Wroclawski -- Administracji i Ekonomii ( bwpaie@prawo.uni.wroc.pl, Lower Silesian Poland) [PROLIB]

  Wroclaw University of Technology -- Faculty of Environmental Engineering. Politechnika Wroclawska -- Wydzial Inzynierii Srodowiska ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [PROLIB]