libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Universitat de València. Universitat de València. Servei de Biblioteques i Documentació ( Valencia, Valencia Spain) [Millennium] +

Universitat Politècnica de València. Universitat Politècnica de València Biblioteca General ( Valencia, Valencia Spain) [Alma] +