libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Fine Arts in Warsaw. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ( Warsaw, Masovian Poland) [SOWA] +

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Central Agricultural Library. ( Warsaw, Masovian Poland) [ALEPH 500] +

Christian Theological Academy. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Ciechanow County, Poland. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ( Ciechanów, Masovian Poland) [Mateusz] +

Fryderyk Chopin University of Music. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [ALEPH 500] +

Gorzno College. Zespół Szkół w Górznie ( Górzno, Masovian Poland) [MAK]

Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw. Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie ( Masovian Poland) [CDS/ISIS]

Institute of Geography and Environmental Protection. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

Institute of Geophysics in Warsaw. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ( Warszawa, Masovian Poland) [Virtua] +

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [SOWA]

Lazarski University. Biblioteka Uczelni Łazarskiego ( Warsaw, Masovian Poland) [PATRON]

  Maria Curie-Sklodowska University. Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie -- Kolegium Licencjackie w Radomiu ( Radom, Masovian Poland)

Military University of Technology. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dąbrowskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [ALEPH 500]

Poland -- Central Statistical Library. Centralna Biblioteka Statystyczna ( Warsaw, Masovian Poland) [ALEPH 500] +

Polish Academy of Science Consortium of Scientific Libraries in Warsaw. Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon] +

Polish Academy of Sciences. Polska Akademia Nauk ( Warsaw, Masovian Poland) [Horizon] +

  Polish Academy of Sciences -- Centre for Ecological Research in Dziekanów Forest. Polska Akadema Nauk -- Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym ( Dziekanów Leśny, Masovian Poland) [Libra 2000] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Archeology and Ethnology in Warsaw. Polska Akademia Nauk Instytutu Archeologii i Etnologii ( Warsaw, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Art. Polska Akadema Nauk -- Instytut Sztuki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]


1