libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Biblioteka. Public Library in Aleksandrów ( Aleksandrów, Lublin Poland) [MAK]

Gościeradów, Poland. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie ( Gościeradów, Lublin Poland) [Mateusz] +

Maria Curie-Sklodowska University. Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ( Lublin, Lublin Poland) [Virtua] +

  Maria Curie-Sklodowska University -- British Council. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie ( Lublin, Lublin Poland)

  Maria Curie-Sklodowska University -- Department of Archaeology. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie -- Katedra Archeologii ( Lublin, Lublin Poland)

  Maria Curie-Sklodowska University -- Faculty of Political Science Library. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu -- Wydział Politologii ( Lublin, Lublin Poland) [Virtua]

  Maria Curie-Sklodowska University -- Institute of Sociology. Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie ( Lublin, Lublin Poland) [Virtua]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Agrophysics. Polska Akademia Nauk ( Lublin, Lublin Poland) [Libra 2000]