libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Česká Třebová, Czech Republic. Městská knihovna Česká Třebová ( Česká Třebová, Czech Republic) [Koha -- Independent] +

Academy of Sciences of the Czech Republic. Knihovna Ústavu makromolekulární chemi ( Prague 6, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Czech Republic. Národní knihovna Ceské republiky ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Czech Technical University in Prague. Ustredni knihovna CVUT ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Hradec Králové. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ( Hradec Králové, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Kladno. Středočeská vědecká knihovna v Kladně ( Kladno, Czech Republic) [Advanced Rapid Library] +

Liberec. Krajská vědecká knihovna v Liberci ( Liberec, Croatia) [Advanced Rapid Library] +

Moravian Library. Moravská zemská knihovna v Brně ( Brno, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Moravská Ostrava a Přívoz. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ( Moravská Ostrava a Přívoz, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Národní Technická Knihovna. Národní Technická Knihovna ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Olomouc, Czech Republic. Vědecká knihovna v Olomouci ( Olomouc, Czech Republic) [ALEPH 500]

Open Door Libraries. Křest'anská knihovna ( Prague, Czech Republic) [OPALS] +

Prostějov. Městská knihovna Prostějov ( Prostějov, Czech Republic) [Tritius Library System] +

Technical University of Ostrava. ( Ostrava-Poruba, Czech Republic) [T Series]

Tomas Bata University in Zlín. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Knihovna ( Zlín, Czech Republic) [Koha]

University of Pardubice. Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice ( Pardubice, Czech Republic) [Verbis] +

Ústí nad Orlicí. Městská knihovna Ústí nad Orlicí ( Ústí nad Orlicí, Czech Republic) [Koha -- Independent] +

Včelná, Czech Republic. ( Včelná, Czech Republic) [Koha -- Independent]

Včelná, Czech Republic. Knihovna Včelná ( Včelná, Czech Republic) [Koha -- Independent]