libraries.org

A directory of libraries throughout the world


24 de Mayo, Ecuador. ( 24 de Mayo, Ecuador)

24 de Mayo, Ecuador. ( 24 de Mayo, Ecuador)

24 de Mayo, Ecuador. ( 24 de Mayo, Ecuador)

25 de Mayo, Argentina. ( 25 de Mayo, Argentina)

28 de Julio, Argentina. ( 28 de Julio, Argentina)

3 De Febrero 28. ( San Benito, Argentina) [Aguapey] +

9 de Julio, Argentina. ( 9 de Julio, Argentina)

9 de Julio, Argentina. ( 9 de Julio, Argentina)

A Baña, Galicia. ( A Baña, La Coruña Spain)

A Bola, Galicia. ( A Bola, Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( Coruña, A, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Coruña, Galicia. ( A Coruña, La Coruña Spain)

A Estrada, Galicia. ( A Estrada, Pontevedra Spain)

A Fonsagrada, Galicia. ( A Fonsagrada, Lugo Spain)


Consortia indicates that the library participates in a consortium for its automation system.


1