Library Technology Guides

Documents, Databases, News, and Commentary


Académie Louvain. ( Louvain-la-Neuve, Belgium) [Virtua] +

Academy of Art in Gdansk. Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku ( Gdansk, Pomeranian Poland) [Virtua] +

Academy of Music in Krakow. Akademia Muzyczna w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua] +

Academy of Physical Education and Sport in Gdansk. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ( Gdansk, Pomeranian Poland) [Virtua] +

Academy of Physical Education in Kraków. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua] +

Administrative Court of Thailand. ( Bangkok, Thailand) [Virtua] +

African Development Bank. ( Abidjan, Ivory Coast) [Virtua] +

AGH University of Science and Technology. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ( Kraków, Poland) [Virtua] +

  AGH University of Science and Technology -- Academy of Mining and Metallurgy. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Humanities. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -- Wydział Humanistyczny ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Management. Akademia Górniczo-Hutnicza -- Wydział Zarządzania ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Physics and Applied Computer Science. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua]

Agricultural University of Cracow. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Virtua] +

Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua] +

  Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua]

  Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua]

  Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua]

  Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua]

Ahmadu Bello University. ( Zaria, Nigeria) [Virtua] +

Al Buraimi University College. كلية البريمي الجامعية ( Al Buraymi, Oman) [Virtua] +


1