libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Generalitat de Catalunya. Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística ( Barcelona, Spain) [VTLS]

Indian School of Business. ( Hyderabad, India) [VTLS]

Pahang, Malaysia. ( Kuantan, Malaysia) [VTLS] +

Rajabhat Institute Phetchaburi. ( Phetchaburi, Thailand) [VTLS] +

Walailak University. ( Nakhonsithammarat, Thailand) [VTLS] +