libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Paraguay. ( Asunción, Paraguay) [SophiA] +

Universidade EStadual de Campinas. ( Campinas, Brazil) [SophiA]

Universidade Estadual de Campinas. ( Campinas, Brazil) [SophiA]

Universidade Federal de Uberlandia. ( Uberlândia, Mato Grosso Brazil) [SophiA] +

Universidade Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná ( Curitiba, Brazil) [SophiA] +