libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Center for Academic Ministry Maciejówka. Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [Libra 2000] +

  Cracow University of Technology -- Institute of Structural Mechanics. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki -- Instytut Mechaniki Budowli ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Libra 2000]

Institute of Tuberculosis and Lung Diseases. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ( Rabka-Zdrój, Lodz Poland) [Libra 2000] +

Joseph Tyszkiewicz Bielsko University. Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza ( Bielsko-Biala, Silesian Poland) [Libra 2000] +

  Polish Academy of Sciences -- Centre for Ecological Research in Dziekanów Forest. Polska Akadema Nauk -- Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym ( Dziekanów Leśny, Masovian Poland) [Libra 2000] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Agrophysics. Polska Akademia Nauk ( Lublin, Lublin Poland) [Libra 2000]

Public Library of Education in Poznan. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ( Oborniki, Greater Poland Poland) [Libra 2000] +

University of Economics and Computer Science in Krakow. Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [Libra 2000] +

  University of Szczecin -- Faculty of Economics and Management. Uniwersytet Szczecinski -- Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania ( Szczecin, West Pomeranian Poland) [Libra 2000]

  Wroclaw University -- Center for the Study of Foreign Languages. Uniwersytet Wroclawski -- Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [Libra 2000]