libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Lithuanian Catholic Academy of Sciences. Amerikos lietuvių kultūros archivas ( Putnam, Connecticut United States) [LIBIS] +

Panevezys, Lithuania. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ( Panevėžys, Lithuania) [LIBIS] +

Republic of Lithuania. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka ( Vilnius, Lithuania) [LIBIS] +