libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Christian Theological Academy. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Dominican House of Studies. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie ( Kraków, Poland) [Koha -- Independent] +