libraries.org

A directory of libraries throughout the world


A Coruña, Galicia. ( Coruña, A, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Arquivo de Galicia. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Arquivo do Reino de Galicia. ( Coruña, A, Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Arquivo Histórico Provincial de Lugo. ( Lugo, Lugo Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. ( Ourense, Orense Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. ( Pontevedra, Pontevedra Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. ( Oleiros, La Coruña Spain) [Koha -- Xercode] +

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). ( Vilanova de Arousa, Pontevedra Spain) [Koha -- Xercode]

Centro Galego de Artes da Imaxe. ( Coruña, A, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Consello da Cultura Galega. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Convento de San Francisco. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Escola Galega De Administracion Publica. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) [Koha -- Xercode] +

Ferrol, Galicia. ( Ferrol, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

  Ferrol, Galicia. ( Ferrol, Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

  Ferrol, Galicia. ( Ferrol, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Fundación Manuel María. Galego ( Outeiro de Rei, Lugo Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia [Koha -- Xercode]

Fundación Vicente Risco. ( Allariz, Orense Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Galicia, Spain. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Galicia, Spain. ( Santiago de Compostela, La Coruña Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]

Galicia, Spain. ( Ortigueira, Spain) Display all the libraries participating in: Rede de Bibliotecas de Galicia [Koha -- Xercode]


Consortia indicates that the library participates in a consortium for its automation system.


1