libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Fundación de Estudios y Cooperación de Andalucía. ( Sevilla, Sevilla Spain) [Koha -- Kobli] +

Fundación de Ferrocarriles Españoles. ( Vilanova i la Geltrú, Spain) [Koha -- Kobli]

Fundación de Ferrocarriles Españoles. ( Madrid, Spain) [Koha -- Kobli]

Instituto de Formación Profesional. ( México, Distrito Federal, Mexico) [Koha -- Kobli]