libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Military University of Technology. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dąbrowskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [ALEPH 500]

Opole University. Uniwersytet Opolski ( Opole, Opole Poland) [ALEPH 500] +