libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences. ( Tatranska Lomnica, Slovakia) [Koha]

Bratislava, Slovakia. Mestská knižnica v Bratislave ( Bratislava, Slovakia) [DaWINci] +

City University -- Trencin Site. ( Trencin, Slovakia) [GLAS]

Comenius University in Bratislava. Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave ( Bratislava, Slovakia) [Virtua] +

  Comenius University in Bratislava. Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko ( Martin, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK v Bratislave ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Knižničné a edičné centrum FMFI UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Knižnica EBF UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Knižnica Fakulty managementu UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Knižnica FTVŠ UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

  Comenius University in Bratislava. Fakultná knižnica RKCMBF UK ( Bratislava, Slovakia) [Virtua]

County Banska Bystrica. ( Banska Bystrica, Slovakia)

P.J.Safarik University. ( Kosice, Slovakia) [ALEPH 500]

Slovakia. Slovenská Národná Knižnica ( Martin, Slovakia) [Virtua] +


1