libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Center for Academic Ministry Maciejówka. Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [Libra 2000] +

Dominican House of Studies. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie ( Kraków, Poland) [Koha -- Independent] +

Seminary of the Archdiocese of Gniezno. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie ( Gniezno, Greater Poland Poland) [MAK] +