libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Česká Třebová, Czech Republic. Městská knihovna Česká Třebová ( Česká Třebová, Czech Republic) [Koha -- Independent] +

Academy of Sciences of the Czech Republic. Knihovna Ústavu makromolekulární chemi ( Prague 6, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Brno University of Technology. ( Brno, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Ceskych Budejovicich, Czech Republic. ( Ceske Budejovice, Czech Republic) [T Series]

Charles University in Prague. ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Czech Republic. Národní knihovna Ceské republiky ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Czech Technical University in Prague. Ustredni knihovna CVUT ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Czech University of Agriculture. ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Hradec Králové. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ( Hradec Králové, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Institute of Agricultural Economics and Information. ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

  Instituto Cervantes. ( Prague, Illinois Czech Republic) [AbsysNet]

Jewish museum in Prague. ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Kladno. Středočeská vědecká knihovna v Kladně ( Kladno, Czech Republic) [Advanced Rapid Library] +

Moravian Library. Moravská zemská knihovna v Brně ( Brno, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Moravská Ostrava a Přívoz. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ( Moravská Ostrava a Přívoz, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Národní Technická Knihovna. Národní Technická Knihovna ( Prague, Czech Republic) [ALEPH 500] +

Olomouc, Czech Republic. Vědecká knihovna v Olomouci ( Olomouc, Czech Republic) [ALEPH 500]

Open Door Libraries. Křest'anská knihovna ( Prague, Czech Republic) [Athena] +

Prague, Czech Republic. ( Prague, Czech Republic)

Prostějov. Městská knihovna Prostějov ( Prostějov, Czech Republic) [Tritius Library System] +


1