libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Christian Theological Academy. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [Koha -- Independent] +

Fryderyk Chopin University of Music. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [ALEPH 500] +

Institute of Geography and Environmental Protection. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

Institute of Geophysics in Warsaw. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ( Warszawa, Masovian Poland) [Virtua] +

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [SOWA]

Military University of Technology. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dąbrowskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [ALEPH 500]

( Warszawa, Poland) [Virtua]

Polish Academy of Science Consortium of Scientific Libraries in Warsaw. Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Art. Polska Akadema Nauk -- Instytut Sztuki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Biochemistry and Biophysics. Polska Akadema Nauk -- Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Computer Science in Warsaw. Polska Akadema Nauk -- Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Geography and Spatial Organization. Polska Akadema Nauk -- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Geophysics. Polska Akademia Nauk -- Instytut Geofizyki ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of History in Warsaw. Polska Akadema Nauk -- Instytut Historii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland)

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Mathematics in Warsaw. Polska Akadema Nauk -- Instytut Matematyczny w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Mediterranean and Oriental Culture. Polska Akadema Nauk -- Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland)

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Organic Chemistry. Polska Akadema Nauk -- Instytut Chemii Organicznej w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Paleobiology. Polska Akadema Nauk -- Instytut Paleobiologii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Parasitology in Warsaw. Polska Akadema Nauk -- Instytut Parazytologii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [Horizon]


1