libraries.org

A directory of libraries throughout the world

search: 

Biblioteka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski -- Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Opole University -- Faculty of Natural Sciences and Technology


Address: Oleska 48
Opole, Opole
45-365
Poland

Phone: 774527072

Connect to: ❌   Online Catalog

Library details: Biblioteka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego is an Academic library.
This library is affiliated with Uniwersytet Opolski (view map) . The collection of the library contains 17,268 volumes. The library circulates 1,215 items per year.

Other Info: Biblioteka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem kształcenia i badań naukowych Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zbiory obejmują książki i czasopisma, z zakresu: inżynierii procesowej, zarządzania środowiskiem, rewitalizacji wód i środowiska glebowego, podstawowych problemów techniki, materiałoznawstwa, mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, a także dydaktyki techniki i informatyki. W Czytelni, dostępny jest zbiór ponad 22 000 Polskich Norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Informacje o zbiorach można znaleźć zarówno w katalogu kartkowym, jak i komputerowym, dostępnym lokalnie w tej bibliotece oraz na stronie internetowej Biblioteki Głównej.W bibliotece istnieje możliwość korzystania z Internetu, baz danych oraz wykonania odbitek kserograficznych.

Permalink: Persistent URL for this listing https://librarytechnology.org/library/193460
(Use this link to refer back to this listing.)

Collection size17,268volumes
Annual Circulation1,215transactions
Technology Profile
Product NameYear Contracted
Current Automation SystemALEPH 5002007
Previous Automation SystemSOWA1994
OpenURL Link resolverLinkSource
Item ID TypeBarcode 
Self-CheckNone 
Automated Materials HandlingNone 

Automation Survey:

Identifiers
libraries.org ID193460

Record History: This listing was created on Jan 2, 2014 and was last modified on Feb 24, 2016.

Updates: Corrections or Updates? Registered members of Library Technology Guides can submit updates to library listings in libraries.org. Registration is free and easy. Already registered? login. Or, you can report corrections just by sending a message to Marshall Breeding.

map location❌

Related Libraries

About libraries.org

libraries.org is a free directory of libraries throughout the world.

This directory is a component of Library Technology Guides.

Please contact Marshall Breeding to report corrections about information listed for this library.

Follow Marshall on follow Marshall Breeding on Twitter.


Find Library Technology Guides on Facebook:
Find Library Technology Guides on Facebook