libraries.org

A directory of libraries throughout the world

search: 

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski -- Wydział Ekonomiczny

Opole University -- Faculty of Economics


Address: Ozimska 46
Opole, Opole
46-020
Poland

Phone: 774016884

Connect to: ❌   Online Catalog

Library details: Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego is an Academic library.
This library is affiliated with Uniwersytet Opolski (view map) .

Other Info: Biblioteka Wydziału Ekonomicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową, której zbiory ściśle odpowiadają potrzebom naukowo-dydaktycznym Wydziału. Podstawą zbiorów utworzonej w 1979 r. biblioteki stał się księgozbiór Punktu Konsultacyjnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zgromadzone piśmiennictwo z zakresu: ekonomii, historii myśli ekonomicznej, zarządzania, marketingu, ekonometrii, finansów, bankowości, rachunkowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, demografii, geografii gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, pracy i polityki społecznej oraz szeroko pojętej problematyki społeczno-ekonomicznej liczy obecnie 70 000 woluminów książek oraz ponad 500 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych.

Permalink: Persistent URL for this listing https://librarytechnology.org/library/193457
(Use this link to refer back to this listing.)

Technology Profile
Product NameYear Contracted
Current Automation SystemALEPH 5002007
Previous Automation SystemSOWA1994
OpenURL Link resolverLinkSource

Automation Survey:

Identifiers
libraries.org ID193457

Record History: This listing was created on Jan 2, 2014 and was last modified on Feb 24, 2016.

Updates: Corrections or Updates? Registered members of Library Technology Guides can submit updates to library listings in libraries.org. Registration is free and easy. Already registered? login. Or, you can report corrections just by sending a message to Marshall Breeding.

map location❌

Related Libraries

About libraries.org

libraries.org is a free directory of libraries throughout the world.

This directory is a component of Library Technology Guides.

Please contact Marshall Breeding to report corrections about information listed for this library.

Follow Marshall on follow Marshall Breeding on Twitter.


Find Library Technology Guides on Facebook:
Find Library Technology Guides on Facebook