Library Technology Guides

Document Repository

BTJ History through 2008

Press Release: axiell [January 1, 2008]

Historik

2008 - Svensk Biblioteksförening säljer sitt kvarvarande aktieinnehav i BTJ till Ratos och Litorina Kapital. Ratos kvarstår som huvudägare i BTJ.

2006 - Dotterbolagen Seelig, Boktjänst och BTJ Danmark säljs. BTJ Kirjastopalvelu Oy byter namn till BTJ Finland Oy.

2005 - Infodata och Bonnier Affärsinformation går samman och bildar ett nytt bolag. BTJ blir ett självständigt bolag med samma ägare som tidigare.

2004 - Infodata förvärvas och Ratos blir nya majoritetsägare. Koncernstrukturen ändras och Fredrik Åkerman blir VD och koncernchef för moderbolaget BTJ Infodata AB. Sophie Persson blir VD för det ena dotterbolaget, BTJ, medan Per Forsberg fortsätter att vara VD för det andra dotterbolaget, Infodata AB.

2003 - Litorina Kapital blir nya majoritetsägare. Svensk Biblioteksförening minskar sitt ägande och KF Media lämnar ägandet helt. Ställningen på den danska marknaden stärks när Bogbinderi Grönnemose, Danmarks största bokbinderi för biblioteksinbundna böcker, förvärvas.

2002 - Koncernen byter namn från Bibliotekstjänst till BTJ. Samtidigt byter affärsområde Info & Media namn till Bibliotekstjänst. BTJ presenterar sitt e-bokskoncept. PrioInfo får sitt första outsourcinguppdrag när de tar över Sony Ericssons företagsbibliotek i Lund.

2001 - Under 2001 avyttrades BTJ Tryck och BTJ System. BTJ System såldes till Axiell AB. BTJ förvärvade PrioInfo. Detta för att utöka vår affärsverksamhet gentemot universitet, företag och institutioner. Librex köptes av Fälth & Hässler AB för att BTJ i egen regi skall kunna sköta biblioteksbindningen.

2000 - Ny strategi formuleras för BTJ-koncernen med koncentration på kärnverksamheten inom informationstjänster och medieprodukter. BTJ Produkter AB säljs till Expanda AB. Boktjänst AB i Skövde förvärvas.

1999 - Ny koncernstyrelse och nya ägardirektiv för koncernen presenteras.

1998 - Seelig & Co AB förvärvas och blir BTJ Seelig AB. KF Invest AB förvärvar ytterligare 15% av aktierna i BTJ och äger därmed 25%.

1997 - Genombrott på den danska biblioteksmarknaden genom en order på leverans av danska böcker till Århus och Holstebro folkbibliotek. Inredning av EU-parlamentets bibliotek. Leverans av åtta TOR ut till Helsingfors Stadsbibliotek. Försäljning av Lundgrens Bokhandel till Akademibokhandelsgruppen.

1996 - Överenskommelse mellan SAB och KF Invest att KF Invest i ett första steg ska förvärva 10 % av aktiekapitalet i BTJ Nordic AB.

1995 - 80% av aktierna förvärvas i Kirjastopalvelu Oy.

1994 - BTJ Norge AS bildas. Tidskriftscentralen förvärvas och integreras i Prenumerationsservice. Nytt namn: BTJ Tidskriftscentralen.

1993 - BTJ Danmark bildas. Lundgrens Bokhandel i Malmö AB förvärvas. BTJ Europe NV bildas. SAB säljer 9% av aktierna till anställda i BTJ och enskilda medlemmar i SAB.

1992 - BTJ Scania. Inc., USA bildas.

1991 - BTJ System AB bildas.

1990 - CD-ROM-teknik introduceras.

1988 - BTJ 2000 presenteras: Ny generation biblioteks-ADB med lokal dator och Unix-miljö.

1984 - ArtikelSök on-line introduceras.

1983 - Softline möbelserie introduceras. Ger bl a förutsättning för kvalificerade exportsatsningar.

1982 - BTJ Produkter AB bildas.

1977 - Första inredningsprojektet utomlands, University Al-Ain i Förenade Arabemiraten. Prenumerationsservice startas.

1974 - BTJ Datafilm AB bildas (namnändras senare till BTJ Tryck AB).

1972 - BUMS, BTJ:s biblioteks-ADB-system presenteras.

1971 - Materielexport börjar. England och Tyskland första länder.

1970 - Egen bokdistribution. Första datamaskinen till BTJ för central service mot bibliotek.

1960 - BTJ ombildas till ett aktiebolag.

1952 - Svensk Tidskriftsindex startar. Ursprung till ArtikelSök. Sambindningen startar ett gemensamt projekt med bokhandeln och dess distributör Seelig & Co.

1951 - Bibliotekens Försäljningscentral slås samman med SAB:s expedition i Lund.

1936 - Bibliotekens Försäljningscentral bildas av Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB). Producerade trycksaker för bibliotek. Embryot till BTJ Produkter AB.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2008
Type of Material:Press Release
Language Swedish
Issue:January 1, 2008
Publisher:axiell
Company: axiell
Record Number:24839
Last Update:2023-11-06 11:04:30
Date Created:2020-01-12 06:29:29
Views:123