Library Technology Guides

Document Repository

Dataudtræk fra FBS bliver muligt i anden halvdel af januar

Press Release: KOMBIT [January 9, 2017]

I slutningen af januar vil det blive muligt for kommunerne at lave dataudtræk fra Fælles Bibliotekssystem (FBS). Fristerne for indberetning af data bliver derfor udsat.

Version 1.5 af Fælles Bibliotekssystem (FBS), som udkommer den 12. januar 2017, vil indeholde funktioner til brug for dataudtræk, som skal bruges til indberetning til biblioteksafgift og indberetning af data til biblioteksstatistikken.

Før det bliver muligt for kommunerne at lave dataudtræk, skal Systematic overføre de statistiske data til et statistiksystem. Det vil ske i anden halvdel af januar. KOMBIT giver kommunerne besked, når det er sket, og statistikkerne kan trækkes.

Dialog om udsættelse af fristen for indberetning

Da det først vil være muligt at lave dataudtræk til brug for indberetning til biblioteksafgift 2017 fra og med release 1.5, har KOMBIT været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en udsættelse af fristen for indberetning.

Den nye frist for biblioteker, som anvender FBS er den 3. februar 2017. Slots- og Kulturstyrelsen ser dog gerne, at data indberettes så hurtigt som muligt efter 12. januar 2017, så udbetalingsfristen i april 2017 ikke forsinkes.

Udsættelse af fristen for indberetning til Danmarks Statistik

Danmarks Statistik udsætter fristen for indberetning af data til biblioteksstatistikken til den 20. februar. Danmarks Statistik vil informere bibliotekerne om udsættelsen.

Der skal kun indsendes statistik fra FBS til Danmarks Statistik, da FBS indeholder data for hele 2016, uanset på hvilket tidspunkt i 2016 bibliotekerne er konverteret.

Brugervejledningen til version 1.5 vil indeholde en beskrivelse af, hvordan de ti obligatoriske statistikfiler genereres.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
Language Danish
Issue:January 9, 2017
Publisher:KOMBIT
Company: KOMBIT
Record Number:22132
Last Update:2022-07-28 04:57:59
Date Created:2017-01-09 06:10:44
Views:5