Library Technology Guides

Document Repository

Axiell bidrar till läsutveckling i Stockholms stad

Press Release: Axiell [June 15, 2016]

Axiell får fortsatt och utökat förtroende att leverera bibliotekssystem för hela Stockholms Stad. Satsningen innebär att all personal och alla elever i Stockholms stads kommunala skolor kommer att både få tillgång till bibliotekssystemet BOOK-IT samt den moderna, molnbaserade skolbibliotekslösningen WeLib.

Förtroendet innebär att Axiell Sverige för folkbibliotek och Axiell Education för utbildning tillsammans får ett helhetsåtagnade avseende skolbibliotekssystem för Stockholm stads egna grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor samt biblioteksenheter inom central förvaltning. Avtalet gäller i första hand en period om fyra år.

– Stockholms stad har en hög ambition om skolbiblioteket som en lättillgänglig del av ett växande och modernt skol-Stockholm. Vi är väldigt stolta över möjligheten att få hjälpa till med det, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Education.

Målet för Stockholms stad är att få en gemensam användarvänlig skolbibliotekssystemlösning som ger elever och personal ökad möjlighet att ta del av skolbibliotekets tjänster. Med hjälp av det stabila bibliotekssystemet BOOK-IT och det pedagogiska, moderna och digitala skolbiblioteket WeLib kommer Stockholm stad kunna främja elevers läsutveckling och underlätta för pedagoger och skolbibliotekarier att koppla litteratur till läroplanen samt arbeta aktivt med skolbibliotekets media.

– Med kombinationen BOOK-IT och WeLib kommer Stockholms stads skolor kunna möta alla de krav de har på användarvänlighet, flexibilitet och pålitlighet, kommenterar Maria Kleiman, vd på Axiell Sverige.

Axiell Education är ett bolag inom Axiell Group. Vi erbjuder skolbibliotekssystem och IT-tjänster som sätter kommunens och skolornas digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang. Läs mer på www.axielleducation.com

Axiell Sverige, som ingår i koncernen Axiell Group, är en helhetsleverantör av IT-lösningar och tjänster för bibliotek i Sverige. Vi är mycket stolta över att långt fler än hälften av alla folkbibliotek i Sverige använder vårt marknadsanpassade bibliotekssystem BOOK-IT, samt verktyget för det digitala biblioteket, Axiell Arena. Läs mer på www.axiell.se.

Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers in 35 countries globally. More than 1000 library organizations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives, libraries and museums, are used by over 3000 cultural institutions over the world. In addition, more than 3000 schools use an Axiell system. The Axiell Group, headquartered in Lund, has more than 290 employees based out of 24 offices in Sweden, Abu Dhabi, Australia, Canada, Denmark, Finland, Germany, the Netherlands, New Zealand, the UK and the USA. Together, we form one of the world's largest companies in these sectors.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
Language Swedish
Issue:June 15, 2016
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: BOOK-IT
Record Number:22064
Last Update:2024-07-04 00:44:00
Date Created:2016-12-05 12:23:35
Views:80