Library Technology Guides

Document Repository

A s'ha Licitat el Concurs per al Sistema Compartit i Una Eina de Descoberta per a Les Biblioteques del CSUC

Press Release: Innovative Interfaces, Inc. [May 4, 2016]

L'any 2012, en el document dels objectius prioritaris del llavors CBUC per al període 2012-14 s'afirmava que s'estava "produint un canvi tecnològic important que, quan es consolidi, ha de permetre poder accedir a la totalitat de recursos documentals (impresos i digitals, comercials i públics, en repositoris locals o remots) des d'un sol punt de consulta o portal únic". Aquest canvi tecnològic permetia formular noves necessitats respecte als sistemes de gestió usats llavors (Millennium, SFX i MetaLib).

Aquesta previsió de canvi tecnològic va permetre plantejar-se el poder anar cap a un nou sistema compartit de gestió que complís els tres objectius següents:

  • Tenir una sola base de dades per als catàlegs de les biblioteques del CSUC, tot permetent que cada institució mostri el seu propi catàleg sense que hi hagi informació bibliogràfica repetida.
  • Disposar d'una sola eina que permeti buscar alhora tots els recursos documentals disponibles: els catàlegs de cada biblioteca, els articles de revistes contractades a través de la BDC i els documents dipositats a repositoris locals o cooperatius.
  • Disposar d'un entorn molt més flexible pel que fa al maquinari, és a dir, migrar l'aplicatiu i les dades al núvol i gestionar el programari en modalitat de servei (SaaS).

Al llarg d'aquest temps s'han fet debats interns, estudis i demostracions que han permès preparar un concurs públic que es va anunciar a finals del 2015. Recentment s'ha licitat aquest concurs que ha guanyat l'empresa Innovative Interfaces. Innovative és una de les principals empreses del sector pel nombre de les seves instal·lacions.

Amb el sistema compartit, les biblioteques de les universitats del CSUC gestionaran les operacions bibliotecàries amb el programari Sierra i tindran una eina de descoberta amb la interfície Encore contra els megaíndexs d'EBSCO.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
Language Catalan
Issue:May 4, 2016
Publisher:Innovative Interfaces, Inc.
Company: Innovative Interfaces, Inc.
Products: Sierra
EBSCO Discovery Service
Online access:http://blog.csuc.cat/?p=7344
Record Number:21556
Last Update:2023-12-04 14:16:31
Date Created:2016-05-04 06:06:38
Views:82