Library Technology Guides

Document Repository

Deichmanske bibliotek tar i bruk det frie og åpne biblioteksystemet Koha

Press Release: Oslo Public Library [January 16, 2014]

På det siste ledermøtet før jul besluttet Biblioteksjefen at Deichmanske bibliotek skal ta i bruk det frie og åpne biblioteksystemet Koha. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av en lengre prosess i Applikasjonsprosjektet og de kravene som stilles til systemer, verktøy og programvare i et moderne biblioteknettverk i Oslo.

Med Koha får vi et biblioteksystem som kan skreddersys etter våre behov, uten begrensninger i antall samtidige lisenser og et system der vi fullt og helt eier innholdet selv. Et system som raskt kan ta opp i seg endringer, enten basert på brukernes behov eller de ansattes arbeidshverdag, og et system vi kan bruke som grunnlag for videre tjenesteutvikling.

Koha er i dag i bruk i over 1100 andre folkebibliotek på fem kontinenter. Det er også i bruk i en håndfull nasjonalbibliotek samt flere hundre fagbibliotek.

Vi gleder oss til å bli en del av Koha communityet og være med på å forme et system som dekker behovene våre nå og i fremtiden!

Om Deichmanske bibliotek

Deichmanske bibliotek er Norges største folkebibliotek. Vi har – i tillegg til hovedbiblioteket – 17 avdelinger (filialer) spredt over hele Oslo, avdelinger i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel, samt et pasientbibliotek på Rikshospitalet. Tre avdelinger er kombinasjonsbibliotek med læremidler på skoler.

I 2017 åpner vi et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, plassert sentralt mellom Oslo S og Operaen. Planleggingen av biblioteket har pågått i flere år. Nå har endelig gravingen under det gamle Bispelokket startet og vi vil snart se konturene av en ny storstue for byens befolkning.

En tydelig målsetting er å tilby gode systemer, verktøy og tjenester – både for ansatte og publikum.

Om Applikasjonsprosjektet

Da Oslo bystyre besluttet å bygge nytt hovedbibliotek, ble det også besluttet å gi Kulturetaten en investeringsramme innenfor det såkalte «Applikasjonsprosjektet». Hensikten er å oppgradere bibliotekfaglige systemer og verktøy for å muliggjøre det formidlingsarbeidet som skal skje i det nye hovedbiblioteket. Fagsystem for tradisjonell bibliotekdrift, dvs. bibliotekets katalog samt inn- og utlån av fysiske medier, er det enkelttiltaket som har blitt identifisert som viktigst i dette arbeidet.

Fremdrift

Prosjektet vil bruke det neste halvåret på å kartlegge tilpasningsbehov i tett dialog med de ansatte, for å sikre en best mulig migreringsprosess og for å sikre en fornuftig og realistisk fremdriftsplan.

Det er for tidlig å si noe om når skiftet vil skje, men målet er at det blir i god tid før åpning av nytt bibliotek i Bjørvika. Koha er et fullverdig biblioteksystem, men det er en del funksjonalitet som må utvikles og tilpasses før vi kan ta det i bruk.

Grunnlag for beslutningen

Applikasjonsprosjektet har i samarbeid med Deichmans ledelse og utviklingsavdeling vurdert de ulike alternativene som foreligger. Prosjektet har vurdert nøye alle løsningsalternativer for seg, og har ikke hatt omkostninger ved et eventuelt skifte som et selvstendig vurderingskriterium.

De løsningene som har vært vurdert er

  • å velge et proprietært system (som Bibliofil, Mikromarc, ExLibris osv.) etter en åpen anbudskonkurranse
  • å velge et system med en fri lisens (fri programvare)
  • å lage et eget, nytt system fra grunnen

Sentrale vurderingskriterier har vært

  • mulighet for å tilpasse systemet etter Deichmans behov i fremtiden
  • mulighet for å integrere systemet effektivt mot de øvrige tiltakene i det nye hovedbiblioteket (spesifikt formidling av digitalt innhold) samt nasjonale og internasjonale tjenester
  • kostnader ved anskaffelse og drift
  • arbeids- og kompetansekrav i en fremtidig organisasjon.

Vi har også vektlagt kriterier som fleksibilitet, åpenhet, leverandøruavhengighet, tilgang til og kontroll over egne data og mulighet for egen (videre)utvikling.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
Language Norwegian
Issue:January 16, 2014
Publisher:Oslo Public Library
Company: Oslo Public Library
Products: Koha
Libraries: Oslo Public Library
Online access:http://digital.deichman.no/blog/2014/01/16/deichmanske-bibliotek-tar-i-bruk-det-frie-og-apne-biblioteksystemet-koha/
Record Number:18806
Last Update:2024-05-20 06:15:38
Date Created:2014-01-16 14:03:58
Views:176