Library Technology Guides

Document Repository

Technologie als succesfactor

Digitale Bibliotheek [May , 2010]

by

De wereldwijde economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de meeste bibliotheken beter moeten nadenken over hoe ze hun middelen besteden. Volgens Breeding is het de uitdaging om – wat uitgaven betreft − de juiste balans te vinden tussen kosten besparen enerzijds en toevoegde waarde creëren anderzijds. Voor sommige bibliotheken zullen de omstandigheden vereisen dat ze manieren vinden om de kosten te drukken, inclusief uitgaven voor technologie. Anderen zullen – binnen de grenzen van beperkte budgetten – nog de flexibiliteit hebben om enkele technologische investeringen te doen zodat ze hun dienstverlening kunnen verbeteren. Beide aanpakken zouden moeten leiden tot een sterkere strategische impact van de bibliotheek door middel van technologie.

Vooral in economisch moeilijkere tijden worden bibliotheken gedwongen om hard na te denken over hoe strategisch het beste gebruik is te maken van de technologie. Diverse soorten organisaties – niet alleen bibliotheken − kunnen hun operationele kosten terugdringen door een betere automatiseringsinfrastructuur. De hele geschiedenis van automatisering gaat immers over het bedenken van manieren waarop bibliotheken efficiënter kunnen opereren, waarbij de productiviteit van elke persoon in de bibliotheek stijgt. Het is moeilijk om je in te beelden dat bibliotheken vandaag de dag zouden werken zonder de computergebaseerde systemen die routinetaken automatiseren. Het huidige economische klimaat brengt voor bibliotheken de uitdaging mee om extra efficiencyvoordeel te vinden en om na te denken over welke manieren van dienstverlening mogelijk zijn die de relatieve impact van de bibliotheek op haar gebruikers verhogen.

Breeding ziet verschillende manieren hoe technologie is in te zetten om te besparen op operationele kosten in de bibliotheek: samenwerking, zelfbediening en het gebruik van opensourcesoftware. Extra, weliswaar beperkte, investeringen in technologie zijn – ook in economisch moeilijke tijden – in te zetten om de dienstverlening naar klanten te verbeteren en daarmee te positie van de bibliotheek te versterken. Dit laatste leidt waarschijnlijk later tot meer subsidies. Enkele voorbeelden die Breeding aanhaalt zijn het herontwerpen van websites en het creatief gebruik van technologie om inkomsten te genereren.

Een laatste opportuniteit om de kosten te drukken is het terugdringen van de energie-uitgaven die gepaard gaan met computerapparatuur. Het is logisch om computerapparatuur gewoon uit te schakelen wanneer je ze niet nodig hebt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het herhaaldelijk aan- en uitzetten van toestellen niet schadelijk. Wanneer de aankoop van nieuwe apparatuur overwogen wordt, zou de factor energieverbruik een belangrijke beslissingsfactor moeten zijn. Ten slotte is het zuiniger omgaan met energie ook gewoon goed voor het milieu.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2010
Type of Material:Article
Language English
Published in: Digitale Bibliotheek
Issue:May , 2010
Publisher:Essentials
Place of Publication:Rotterdam, The Netherlands
Notes:This translation of the April 2010 Systems Librarian appeared in Digitale Bibliotheek published by Essentials.
Download   [ pdf ]
Record Number:16155
Last Update:2022-11-11 20:26:28
Date Created:2011-10-08 14:44:16
Views:31