Library Technology Guides

Document Repository

Axiell CALM: nyt arkiv- og museumssystem på det danske marked

Press Release: Axiell [October 29, 2009]

Axiell CALM er et moderne og avanceret grafisk registrerings- og formidlingssystem, der honorerer de unikke behov arkivarer, kuratorer og journalledere har til et velfungerende system. Det er udviklet i tæt dialog med vore brugere og er et godt værktøj for arkiver og museer, der samtidig får en ensteående mulighed for at eksponere deres samlinger for borgerne via et webinterface.

Axiell CALM håndterer alle funktioner i arkivet/ museet i et og samme system – ja man kan sige, at det afspejler en posts livscyklus fra accession/indførsel, katalog, søgning og genfinding, produktion, lån, præservering til bevaring og evt. afskaffelse. Og det er naturligvis de internationale standardformater fra arkiv- og museumsverdenen, der anvendes.

Kom til en præsentation af systemet torsdag den 26. november kl. 13-16 hos Axiell på Stamholmen.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2009
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:October 29, 2009
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: CALM
Subject: Product announcements
Record Number:15422
Last Update:2023-09-26 08:22:04
Date Created:2011-01-30 16:23:48
Views:50