Library Technology Guides

Document Repository

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vælger CALM

Press Release: Axiell [March 26, 2008]

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har taget et vigtigt skridt, som svenske forskere, studerende, borgere og andre kan få glæde af. Fremover vil arkivalier, fotografier, faner og brochurer også blive tilgængelige, hvorved en helt ny verden åbner sig for brugere såvel som potentielle brugere. Det bliver konsekvensen af den aftale, som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har indgået om indførelse af arkivsystemet CALM, hvor alle materialer fra arkivalier till fotografier formidles i en og samme database.

Unikke søgemuligheder, der forbedrer Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek måde at formidle deres samlinger på, er et andet af resultaterne af skift af system. Og så skal det ikke glemmes, at billeder og andre illustrationer nu går hånd i hånd med de oplysninger, der kan søges i databasen. En væsentlig kvalitet, når man tager de historiske materialer i betragtning, som netop udgør en betydelig del af Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek's samlinger. For her har man næsten 1 million fotografier, hvor 100.000 idag er digitaliserede. Det bliver blot nogle af de konsekvenser af den aftale, som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har indgået med firmaet Axiell Library Group AB.

CALM er et moderne og internationalt baseret system, der er bygget på standarder, og som sikrer et velgennemtænkt arbejdsflow fra anskaffelse til formidling uanset materialetype. Det er udviklet af Axiell, som er førende leverandør til europæiske biblioteker og arkiver, og som derfor har en dyb indsigt i bibliotekers og arkivers arbejdsgange og dermed de mange muligheder for at integrere, forstå og efterkomme brugernes krav.

Göran Hultén, vicevd i Axiell Library Group AB udtaler: "Vi er meget glade for at have fået Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som vor svenske samarbejdspartner. Vi ved, hvor glade vores engelske kunder er for CALM, og det at Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nu efter grundig overvejelse har besluttet at skifte til CALM, bestyrker vor opfattelse af arkivsystemets styrke. Det glæder vi os til - sammen med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - at vise andre svenske arkiver i det næste halve år."

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har de sidste måneder afprøvet arkivsystemet CALM, og ledelsen har herefter været overbevist om, at CALM var det system, de længe havde søgt efter. CALM anvendes i dag på over 350 forskellige arkiver primært i Storbritannien, og nu indtager det altså arkiv Sverige.

Maria Boman, arkivar ved Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek udtaler: "Vi søgte efter et system, som var tilpasset en arkivinstitution på vores størrelse og som kunne dække alle de specielle behov, vi har spændende fra at registrere fuldstændige oplysninger om arkivbilleder, auktoritetsposter, og samtidig være et fleksibelt registreringssystem og give muligheder for at registrere også på genstandsniveau så som enkelte dokumenter eller fotografier. Da vi opbevarer vor arkivbestand i forskellige depoter, stiller det yderligere krav til et system, når det drejer sig om depothåndtering, placeringsoplysninger m.v. Og så søgte vi også efter et mere rationelt udlånssystem end det vi har idag. Efter en nøje undersøgelse af det svenske marked og efter at have testet CALM, så fremstår CALM som det system, som modsvarer disse behov bedst. Vi tror, at CALM vil lette os i vort arbejde fremover, både når det gælder interne arbejdsrutiner og i kontakten med vore brugere."

Axiell Library Group AB

Firmaet blev dannet i midten af 1980'erne, hvor Axiell som den første leverandør i Norden udviklede etbibliotekssystem. I 1996 placerede Axiell sig blandt verdens førende bibliotekssystemleverandører ved at udvikle og lancere et grafisk bibliotekssystem, der byggede på kendte biblioteksstandarder. Udviklingen er fortsat, og i dag er Axiell Library Group på global plan det femte største selskab inden for denne

sektor. Firmaet er leverandør af IT-systemer og ydelser, der retter sig mod biblioteker og arkiver som målgruppe.

Axiell udvikler højteknologiske biblioteks- og arkivsystemer i tæt samarbejde med kunderne.

Mere end 800 kommuner i de nordiske lande og 70 bibliotekskonsortier i Storbritannien benytter Axiell's systemer i deres folkebiblioteker. Axiell's systemer benyttes over 3000 steder i skolebiblioteker og specielle biblioteker samt i ikke færre end 350 arkiver og museer.

Axiell Library Group er et koncernselskab med fire datterselskaber i Sverige, Danmark, Finland og Storbritannien. www.axiell.com

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2008
Type of Material:Press Release
Language Danish
Issue:March 26, 2008
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: CALM
Subject: Product announcements
Record Number:15415
Last Update:2023-12-03 04:13:47
Date Created:2011-01-30 14:44:04
Views:61