Library Technology Guides

Document Repository

Det virtuelle bibliotek er nu en realitet

Press Release: Axiell [October 20, 2008]

Det virtuelle bibliotek lukker aldrig. Fremover bliver biblioteket et nyt intelligent samlingspunkt for alle som har noget kulturelt på hjerte – i et univers, der samtidigt er lokalt og globalt. Skrive et indlæg eller en artikel om noget man brænder for, rate en bog eller anmelde en film. Eller gå på opdagelse i bibliotekets skattekammer – blandt fysiske såvel som digitale materialer, og lade sig inspirere. Og dette er kun begyndelsen – de kommende år lanceres mange flere nye spændende sociale og intelligente funktioner.

Alt dette bliver fra i dag muligt, for det europæiske firma Axiell har netop lanceret en ganske unik løsning"Axiell Arena", som kobler biblioteket sammen med omverdenen. Biblioteket løftes en hel generation fra blot at have været et fysisk sted og en simpel søgefunktion på nettet til også fremover at tilbyde Web/Bibliotek 2.0 sociale funktioner. Brugerne tilbydes interaktion, inspiration og brugerinvolvering på bibliotekets nye websted, hvor den traditionelle bibliotekskatalog er fuldt integreret med bibliotek 2.0 konceptet.

Tovejskommunikation er et af nøgleordene. Indtil i dag har brugeren været en passiv medspiller, men med integrationen af web 2.0 får brugeren nu en aktiv rolle, idet man kan skrive artikler, der kan publiceres på bibliotekets website eller komme med en anmeldelse af en titel man har læst, rate en film eller et stykke musik, eller se hvad andre brugere synes om en anden titel. Disse indlæg processeres centralt og dermed nationalt, således at mange flere kan have glæde af andre brugeres tanker – og ikke kun fra det lokale bibliotek. For det moderne digitale bibliotek kender ikke til fysiske grænser.

Inspiration er et andet nøgleord. For nok kan man søge og downloade materialer, men i "Axiell Arena" lægges der op til nye søgemuligheder, som giver inspiration til nye titler. Gode ideer dukker op, når man søger, man inspireres til at betræde nye veje, og finder nye titler man ikke anede eksisterede.

Jerk Sintorn, Adm. Direktør for Axiell Library Group AB udtaler " Vi er meget stolte over at kunne lancere denne enestående løsning, der kan være med til at løfte bibliotekerne langt ind i den digitale verden – en løsning, der øger tilgængeligheden, der lægger op til tovejskommunikation, og som indbyder til udvikling af bibliotekernes demokratiske rolle. Vi glæder os over at bibliotekerne nu kan spille en vigtig rolle i den virtuelle verden."

Med den nye adgang til det moderne digitale bibliotek får borgerne endnu større glæde af biblioteket og biblioteket kan tilbyde mange flere facetter af kulturen end det i dag er muligt. Flere funktioner, mere indhold og et endnu større udbud vil være til glæde for biblioteksbrugerne i dag.

Axiell Arena har været i pilottest på danske og svenske biblioteker og platformen for den første version af løsningen er nu klar. Som andre løsninger vil den løbende blive udviklet og komplementeret med endnu flere funktioner.

Axiell Library Group AB

Firmaet blev dannet i midten af 1980'erne, hvor Axiell som den første leverandør i Norden udviklede et bibliotekssystem. I 1996 placerede Axiell sig blandt verdens førende bibliotekssystemleverandører ved at udvikle og lancere et grafisk bibliotekssystem, der byggede på kendte biblioteksstandarder. Udviklingen er fortsat, og i dag er Axiell Library Group på global plan det femte største selskab inden for denne sektor. Firmaet er leverandør af IT-systemer og ydelser, der retter sig udelukkende mod biblioteker som målgruppe, med fokus på biblioteksudvikling.

Axiell udvikler højteknologiske bibliotekssystemer i tæt samarbejde med kunderne. Mere end 700 kommuner i de nordiske lande og 70 i Storbritannien benytter Axiells systemer i deres folkebiblioteker. Axiells systemer benyttes over 3000 steder i skolebiblioteker og specielle biblioteker samt i ikke færre end 300 arkiver og museer.

Axiell Library Group er et koncernselskab med fire datterselskaber i Sverige, Danmark, Finland og Storbritannien. www.axiell.com

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2008
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:October 20, 2008
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: Arena
Subject: Product announcements
Record Number:15410
Last Update:2023-11-06 13:29:14
Date Created:2011-01-30 14:19:37
Views:86