Library Technology Guides

Document Repository

ATP Origo Kirjasto

[November 2001]

ATP Origo on uuden sukupolven kirjastojärjestelmä sekä suurille että pienille kirjastoille ja kirjastojen yhteenliittymille. Järjestelmä toimii 32-bittisissä Windows-käyttöjärjestelmissä ja yleisissä TCP/IP-verkoissa, kuten Internetissä.

Normaalin virkailijaliittymän lisäksi ATP Origoon voi kirjaston tarpeiden mukaan liittää muita toimintoja. Näitä ovat liikkuvat työasemat (esim. autojärjestelmä) joko online- tai offline-tilassa, Internet-liittymä, GSM-viestien käyttömahdollisuus ja WAP-liittymä.

Järjestelmässä liikkuminen toiminnosta toiseen on nopeaa ja selkeätä. Kaikista toiminnoista pääsee siirtymään joustavasti toiseen toimintoon, esim. lainauksesta tiedonhakuun. Näyttöruudulla oleva navigointipalkki kertoo koko ajan, mitkä toiminnot ovat käynnissä. Samalla se huolehtii, ettei esim. lainaustapahtuma jää vahingossa kesken.

ATP Origossa teokset luetteloidaan ja tallennetaan järjestelmään MARC-muodossa. Standardiformaatti mahdollistaa tietojen helpon vaihdon eri kirjastojen kesken. Ohjelmaan voi viedä ja sieltä voi poimia tietueita ISO 2709 -vaihtoformaatissa. Tietueisiin voi myös liittää virtuaali- ja multimedialiitteitä. ATP Origo tukee Z39.50- ja Z39.70-standardeja.

Järjestelmässä on kaikki euromuutoksen vaatimat toiminnot, ja siinä voi käsitellä kaikissa maksutoiminnoissa useita valuuttoja rinnan.

Olemme konvertoineet onnistuneesti mm. Nixdorf- KITT-, Pallas-, Primas-, Kilava-, Fintek-, Gemini-, Oorninki- sekä muista järjestelmistä.

Luettelointi

Täydellinen MARC-luettelointi

ATP Origossa on täydellinen MARC-formaatin mukainen luettelointi. Luetteloinnin apuna on ohjaava opaste luettelointiruudulla. Opaste kuvaa MARC-formaatin kenttien puumaista rakennetta. MARC-opasteessa näkyvät kenttien ja osakenttien nimet ja numerokoodit. Luetteloija voi käyttää apuna myös korttinäyttöä, johon luettelointitieto kirjautuu ajantasaisesti sitä mukaa kuin luettelointi etenee. Korttinäytön avulla voi helposti tarkistaa luetteloinnin oikeellisuuden.

Luetteloinnin apuvälineinä luettelointipohjat

Luetteloinnissa on käytettävissä myös valmiita luettelointipohjia. Käyttäjä voi joko muokata valmiista pohjista itselleen sopivat versiot tai luoda kokonaan uusia pohjia. Valmiita luettelointipohjia voi tehdä esim. eri aineistoille (kausijulkaisupohja, videopohja, kirja-aineiston peruspohja, kirjapohja, jossa nimeke pääsanana jne.).

UNICODE-merkistö

Järjestelmässä käytetty UNICODE-merkistö mahdollistaa kansallisten merkistöjen käytön luetteloinnissa. Diakriittisiä merkkejä voidaan käyttää sekä luetteloinnissa että tiedonhaussa.

Luettelointitiedon siirto järjestelmään ja siitä pois

Ohjelmassa voi hyödyntää valmiina saatavaa luettelointitietoa. Luettelointitietoja voi siirtää esim. levykkeiltä, CD-ROM-levyiltä ja Internetistä. Luettelointitietojen siirrossa käytetään ISO 2709 -standardia. Valmiina saatavia luettelointitietoja käytettäessä kirjasto voi määritellä, mitkä MARC-kentät halutaan siirtää. Näin kirjasto voi rajata tietyt kentät tai osakentät pois. Luettelointitietoja voi tarvittaessa siirtää vaivattomasti ATP Origosta toiseen järjestelmään.

Osakohdeluettelointi

ATP Origossa käytetään osakohdeluettelointia. Osakohteina luetteloidaan esim. kausijulkaisujen artikkelit tai musiikkiaineiston kappaletiedot. Esim. haettaessa musiikkikappaleen nimellä löytyy sekä kappaleen tiedot että tieto siitä, missä julkaisussa se on.

Virtuaalikirjasto (elektroninen kirjasto)

ATP Origo on myös virtuaalikirjasto. Koko teos voi olla tallennettuna järjestelmään, jolloin teosta voi katsoa esim. asiakaspäätteeltä tai kotoa. Digitaalinen materiaali on muun materiaalin joukossa, joten sen käyttö ja hakeminen on yhtä helppoa kuin perinteisen kirjastomateriaalin.

Funktionaalinen luettelointi

Luetteloitavan teoksen virtuaaliliitteeksi voi liittää erilaisia kuva-, ääni- tai tekstitiedostoja tai WWW-sivuja. Luetteloitavasta teoksesta voi liittää luettelointitietoihin esim. teoksen arvosteluja, skannattuja kuvia tai ääninäytteitä musiikkiaineistosta. Mukaan voi linkittää myös kirjailijatietoja tms. Internetistä. Virtuaaliliitteet näkyvät niin virkailijan tiedonhaussa kuin asiakaspäätteellä tai WEB-liittymässäkin.

Linkkikirjasto

Usein tietoa löytyy muualtakin kuin kirjaston omasta järjestelmästä. ATP Origossa linkit voivat olla joko erillisinä linkkikokoelmina tai liitettyinä teoksen tietoihin. WWW-linkit vievät tiedonhakijan helposti lisätiedon ääreen.

Hankintaohjelma

Hankintaohjelma on monipuolinen aineiston hankinnan apuväline, joka sisältää mm. hankintaehdotusten käsittelyn ja määrärahaseurannan. Hankintaohjelma kuuluu kiinteänä osana ATP Origo -järjestelmään. Hankintavaiheessa syötetyt luettelointitiedot ovat käytettävissä, kun saapuneet teokset viedään aineistorekisteriin. Jos käytetään valmiita luettelointitietoja, virkailija voi tilata ne tai hakea ohjelmaan jo teoksia hankittaessa. Virkailija voi seurata hankinnan kulkua ajantasaisesti, niin että tiedonhaun kautta näkyy, onko teos esim. tilattu tai saapunut.

Kuten koko ATP Origo, myös hankintaohjelma tukee monen valuutan käyttämistä ja eurotuki on siinä valmiina.

Hankintaohjelma tekee tilauksen, joka voidaan lähettää toimittajalle myös sähköisesti.

Tiedonhaku

Monipuolinen ja helppo tiedonhaku; vapaasanahaku, tietokannan selaus ja Boolen operaattorit (JA, TAI ja EI) ovat kaikki käytettävissä. Haun voi kohdistaa myös osakohteisiin tai jopa yksittäiseen MARC-kenttään. Kaikki saatavuustiedot ovat tosiaikaisia, myös hankinnassa oleva aineisto. Aiemmin tehdyt haut säilyvät muistissa, joten niihin on kätevä palata myöhemmin.

Asiakaskäytön (OPAC) kaikki hakutoiminnot ovat käytettävissä kirjastosta sekä etäkäyttönä Internetin (Web) kautta.

Tiedonhakulomaketta voi muokata hakutarpeita vastaavaksi. Käyttäjä voi määrätä kriteerit, joiden mukaan ohjelma järjestää löytyneet viitteet. Viitteitä voi poimia yksitellen tai ryhmittäin, esim. tulostusta varten. Viitteistä on suora yhteys sekä asiakastietoihin (virkailija) että varauksiin.

Lainausjärjestelmä

Asiakkaan kuva ja tunnistaminen sormenjäljen avulla lisäävät turvallisuutta ATP Origon lainausjärjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Kirjastosta on hankala lainata varastetulla kortilla, kun asiakkaan tietoihin on liitetty tunnistamista helpottavia tietoja, kuten kuva, ikä ja sukupuoli. Lisäksi asiakas voi käyttää lainaajakorttina sormenjälkeä tai älykorttia. Asiakas saa halutessaan myös kuitin lainoista ja palautuksista.

Viestit asiakkaalle nopeasti sähköpostilla tai tekstiviestinä matkapuhelimeen Kirjastoaineiston kierto nopeutuu, kun tiedonkulku kirjaston ja asiakkaan välillä on nopeaa. Asiakas saa tiedon hänelle saapuneista varatuista teoksista tekstiviestinä matkapuhelimeen tai sähköpostilla heti teosten saavuttua kirjastoon. WAP-liittymän avulla asiakas voi etsiä teoksia, uusia lainojaan ja varata teoksia matkapuhelimella.

Lainaus ja palautus itsepalveluna

Järjestelmään voidaan liittää itsepalveluasemia ja varkaudenesto. Itsepalveluasemalla asiakas voi itse lainata ja palauttaa teoksia kirjastossa. Yleisöpäätteen tai WEB- tai WAP-liittymän avulla asiakas voi itse etsiä teoksia sekä selata ja uusia omia lainojaan ja varauksiaan.

Vaihtoehtoiset varaukset

Varausjärjestelmässä on mahdollisuus myös ketjutettuihin varauksiin, jolloin asiakas voi varata usean teoksen samaan varaukseen. Asiakas voi esim. varata saman musiikkiäänitteen kasettina ja CD-levynä. Jos CD-levy saapuu ensin, kasetin varaus mitätöityy.

Kirjastoauto ja muut liikkuvat työasemat

ATP Origo -järjestelmä mahdollistaa erilaisten liikkuvien työasemien tehokkaan hyödyntämisen. Useissa kirjasto-ohjelmissa liikkuvien työasemien toiminnot ovat offline-järjestelminä varsin rajattuja tai puutteellisia. ATP Origossa on täydellinen offline-järjestelmä, joka mahdollistaa kaikki samat toiminnot kuin online-järjestelmäkin. Ainoa ero on, että saatavuustiedot eivät päivity reaaliaikaisesti, vaan pienellä viiveellä, esim. seuraavaksi päiväksi.

Online-yhteyksien haittapuolena liikkuvissa työasemissa ovat olleet korkeat käyttökustannukset. ATP Origossa myös liikkuvien työasemien online-yhteydet ovat kohtuuhintaiset.

Aineistonhallinta ja inventointiohjelma

ATP Origo tarjoaa kirjastohenkilöstölle kokoelman hallintaa helpottavia apuvälineitä. Inventointiohjelman avulla virkailijat järjestävät hyllyt ja etsivät kadonneet teokset nopeasti ja helposti. Inventointi tehdään hyllystä lukemalla teosten viivakoodit. Ohjelma tarkistaa teoksen sijainnin ja kerää raporttia puuttuvista teoksista. Inventoinnin jälkeen ohjelmasta voi tulostaa raportin puuttuvista teoksista, ja kadonneita teoksia voi etsintäkuuluttaa.

Tilastot ja raportit ATP Origossa

Kirjasto-ohjelmassa on monipuoliset tulosteet sekä kirjaston asiakkaiden että kirjastoväen tarpeisiin. Asiakkaille voi tulostaa listoja tiedonhaussa löytyneistä teoksista. Hakulistalle voi haluttaessa poimia vain tietyt haussa löytyneet teokset tai listalle voi yhdistää useamman eri haun tuloksia. Ohjelmasta voi tulostaa myös materiaali- ja uutuusluetteloja.

Ohjelma tarjoaa apuvälineitä kirjaston toiminnan ja tuloksellisuuden seurantaan. Tilastoraportit ovat erittäin monipuolisia ja joustavat kirjaston tarpeiden mukaan. Toiminnan seurantaraportteja voi tulostaa vapaasti valittavalla aikavälillä, esim. viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Pitkäaikaisten seurantatilastojen tulostus on niinikään mahdollista. Tilastot on helppo siirtää taulukkolaskentaohjelmaan, joten graafisten esitysten tekeminen on vaivatonta. Kokoelmien hallintaa ja budjettiseurantaa varten on määrärahaseuranta. Ohjelmassa on myös yhdistelmätilasto, jossa vertaillaan kokoelmien kokoa ja käyttöä (aineiston hankinta, aineiston lainaus ja kokoelmien koko luokittain, osastoittain jne.).

Kehitystyö ja käyttäjätuki

ATP Origo on kehitetty yhdessä kirjastoammattilaisten kanssa. ATP on keskittynyt kirjastojärjestelmien tuottamiseen, ja meillä on yli 10 vuoden kokemus kirjastoautomaatiosta. Asiakkaamme ovat mukana kehitystyössä. Ohjelman suunnitteluun osallistuu kehitystyöryhmä, jonka jäseninä on asiakaskirjastojamme. Lisäksi kaikista asiakkaista koostuvat käyttäjäryhmät kokoontuvat kerran vuodessa keskustelemaan kirjastomaailmaan liittyvistä asioista ja ohjelman jatkokehittämisestä.

ATP on kirjastojen palvelutalo. Ohjelmiston lisäksi tarjoamme laitteita ja koulutusta kirjastoille. Käyttäjätukemme on saanut hyvää palautetta asiakkailtamme.

Permalink:  
View Citation
Publication Year:2001
Type of Material:Article
Language Swedish
Issue:November 2001
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: Origo
Online access:http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/tyk/entryshow2.asp?entry_id=1165
Record Number:14905
Last Update:2024-01-21 11:19:21
Date Created:2010-07-21 07:25:41
Views:60