libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Center for Academic Ministry Maciejówka. Biblioteka Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [web site ]  [Libra 2000] +

Dominican House of Studies. Library of the Dominican House of Studies. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie ( Kraków, Poland) [web site ]  [online catalog] [Koha -- Independent] +

Seminary of the Archdiocese of Gniezno. Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie ( Gniezno, Greater Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +