libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

Christian Theological Academy. Biblioteka Główna Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

Fryderyk Chopin University of Music. Biblioteka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [ALEPH 500] +

Institute of Geography and Environmental Protection. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

Institute of Geophysics in Warsaw. Biblioteka Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [SOWA2/MARC21]

Military University of Technology. Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dąbrowskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

National Union Catalog NUKAT. ( Warszawa, Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

Polish Academy of Science Consortium of Scientific Libraries in Warsaw. Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN. Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Art. Biblioteka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Sztuki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Biochemistry and Biophysics. Biblioteka Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Computer Science in Warsaw. Biblioteka Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Geography and Spatial Organization. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. Polska Akadema Nauk -- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Geophysics. Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Polska Akademia Nauk -- Instytut Geofizyki ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of History in Warsaw. Biblioteka Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Historii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Mathematics in Warsaw. Centralna Biblioteka Matematyczna w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Matematyczny w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Mediterranean and Oriental Culture. Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Organic Chemistry. Biblioteka Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Chemii Organicznej w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Paleobiology. Biblioteka Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Paleobiologii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Parasitology in Warsaw. Biblioteka Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefanskiego PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Parazytologii w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]


1 2  3  4   Next