libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Fine Arts in Warsaw. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [SOWA] +

Central Agricultural Library. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego. ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Fryderyk Chopin Institute. Fryderyk Chopin Institute Library. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ( Warsaw, Poland) [web site ]  [Virtua] +

  Instituto Cervantes. Biblioteca Guillermo Cabrera Infante del Instituto Cervantes de Varsovia. ( Warsaw, Poland) [web site ]  [online catalog] [Absys.Net]

Lazarski University. Lazarski University Library. Biblioteka Uczelni Łazarskiego ( Warsaw, Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON]

Poland. National Library of Poland. Biblioteka Narodowa ( Warsaw, Poland) [web site ]  [online catalog] [Millennium] +

Polish Academy of Sciences. Biblioteka Polska Akademia Nauk w Warszawie. Polska Akademia Nauk ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Archeology and Ethnology in Warsaw. Biblioteka Główna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Instytutu Archeologii i Etnologii ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

Warsaw University. Warsaw University Library. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Warsaw University of Technology. Warsaw University of Technology Library. Biblioteka Glówna Politechniki Warszawskiej ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Warsaw, Poland. Warsaw Public LiIbrary. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +