libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Ciechanow County, Poland. Ciechanow County Public Library. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ( Ciechanów, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Dominican House of Studies. Library of the Dominican House of Studies. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie ( Kraków, Poland) [web site ]  [online catalog] [Koha -- Independent] +

Kielce. Kielce Public Library. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Sejm of the Republic of Poland. Sejm Library. Biblioteka Sejmowa ( Warszawa, Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Slupsk, Poland. Slupsk Public Library. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku ( Slupsk, Pomeranian Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

Warsaw, Poland. Public Library of the Bemowo District in Warsaw. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +