libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Ciechanow County, Poland. Ciechanow County Public Library. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ( Ciechanów, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]