libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Głubczyce, Poland. Głubczyce Municipal and District Public Library. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna ( Głubczyce, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Kielce. Kielce Public Library. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Zespół Szkół w Wiśniewie. School Library in Wiśniewo. Biblioteka Zespołu Szkół w Wiśniewie ( Wiśniewo, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +